místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

informace pro zájemce o značku

Kritéria pro udělení značky (výrobek musí splňovat alespoň dvě):

 • využití místních surovin, receptur či postupů,
 • využití ruční, řemeslné či duševní práce místních lidí,
 • výroba v místě.
Certifikované výrobky by měly mít jedinečný rukopis daného řemeslníka, mělo by být možné si je spojit s místem, regionem apod.

Značka se primárně váže k území působnosti MAS Český Západ. Značku však lze po dohodě se sousedními MAS udělit i v přilehlých oblastech, pokud zde již není udělována značka jiná – viz mapka.

Zájemce o značku předkládá vyplněnou Žádost o udělení značky v elektronické nebo písemné podobě Koordinátorovi značky, který přijaté žádosti předává v pravidelných intervalech Certifikační komisi k posouzení.

Poplatek za užívání značky: 500 Kč / 2 roky

V rámci uvedeného poplatku má nositel značky zajištěno:

 • základní prezentaci v on-line katalogu na www.mistni-vyrobky.cz
 • základní prezentace v tištěné brožuře/mapě, pokud je vydávána
 • zvýhodněný manipulační poplatek za využití mobilního vybavení MAS
 • pořízení profesionálních fotografií řemeslníka, dílny a vybraných výrobků
 • možnost prezentace značky a bezplatného prodeje na vybraných farmářských trzích
 • možnost využití propagačních a obalových materiálů se značkou 
 • přednostní právo umístnění stánku na jarmarcích spolupořádaných MAS Český Západ, z.s.
 • výhradní právo umístění stánku na mimořádných akcích (konference apod.) a dodávání dárkových předmětů MAS

Každý nový nositel má také nárok na bezplatné poskytnutí visaček či samolepek pro označení svých výrobků v hodnotě 200 Kč.

Nositel značky přispívá ke zvyšování povědomí o značce a o dalších certifikovaných výrobcích zejména prostřednictvím označováním svých výrobků a prodejního místa a uváděním značky na svých stránkách/profilu a dalších propagačních materiálech.

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga