místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Strategie CLLD 2014-2020 (2017-2023)

Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) MAS Český Západ, z.s. je základním rozvojovým dokumentem pro oblast Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek na období 2014 - 2020, resp. 2017 - 2023, kdy bude Strategie CLLD realizována díky podpoře z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Strategie CLLD MAS Český Západ, z.s. byla zpracována v období 6/2013 - 12/2015 na základě námětů obdržených od členů MAS a veřejnosti, veřejných diskusních setkání, která proběhla ve většině obcí a měst v územní působnosti MAS a závěrů dvou regionálních konferencí konaných dne 6.6.2013 a 5.11.2015 ve Stříbře. Samotné zpracování provedl řešitelský tým složený z pracovníků MAS a několika externích spolupracovníků. V období 3/2016 - 7/2017 byla Strategie CLLD posuzována Ministerstvem pro místní rozvoj a řídícími orgány operačních programů a byly  provedeny dílčí úpravy Strategie CLLD na základě jejich připomínek. Strategie CLLD byla schválena k podpoře dne 25. 7. 2017.

Hlavní vize strategie je: "Region Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek jako společně udržovaný a rozvíjený prostor pro kvalitní život všech jeho obyvatel i návštěvníků, plný otevřených cest pro nové možnosti spolupráce." Tato vize je dále rozdělena na tři vzájemně se prolínající klíčové oblasti, které zároveň charakterizují i tři strategické cíle a tvoří i hlavní motto strategie: "Společný PROSTOR. Společný ŽIVOT. Společná CESTA."

Strategie bude realizována mj. prostřednictvím tzv. programových rámců, ve kterých budou vyhlašovány Výzvy MAS k předkládání Žádostí o dotace na konkrétní projekty. Bližší informace o aktuálních, nebo již uzavřených výzvách naleznete zde

Administrativní zajištění realizace strategie MAS je podpořeno Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektů "Režijní výdaje MAS Český Západ - I" (v letech 2015-2021) a "Režijní výdaje MAS Český Západ - II" (v letech 2021-2023). jejichž cílem je podpora aktivit a činností, které povedou k naplňováni strategie CLLD - přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti, animace strategie, škol a školských zařízení.

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga