místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

struktura a orgány

Nejvyšším orgánem je Valné shromáždění členů. Jeho členem je každý člen MAS a všichni mají členové (fyzické i právnické osoby) mají rovnocenný hlas při rozhodování. Valné shromáždění se schází minimálně 1x ročně.

Hlavním řídícím (výkonným) orgánem je patnáctičlenný Výbor partnerství. Třetina členů výboru zastupuje veřejný sektor, třetina neziskový a třetina podnikatelský sektor. Všichni jsou voleni valným shromážděním na dobu 4 let. Pro výběr projektů volí ze svého středu také šestičlennou Výběrovou komisi, jejímž jediným úkolem je hodnocení předložených žádostí dle předem stanovených preferenčních kritérií a následně sestavení pořadí přeložených žádostí.

Na soulad skutečně realizovaných aktivit se schválenou Integrovanou strategií rozvoje území dohlíží šestičlenný Programový výbor. Pět členů jmenuje Výbor partnerství, šestým členem s hlasem poradním je pak Jednatel MAS. Funkční období Programového výboru odpovídá schválené době platnosti Integrované rozvojové strategie území.

Na realizaci jednotlivých projektů a daného programu jako celku dohlíží Monitorovací komise. Kontroluje především dodržování podmínek poskytnutých dotací a plnění monitorovacích indikátorů.

Pro účely kontroly činnosti MAS jako celku byla ustanovena tzv. Kontrolní komise, kterou volí Valné shromáždění členů na čtyři roky. Komise se skládá ze tří členů (zástupci veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru), kteří kontrolují činnost MAS zejména s důrazem na hospodaření a účelné vynakládání finančních prostředků.

Činnost MAS zajišťuje kancelář MAS v čele s Manažerem MAS a dalšími zaměstnanci. Kontakty na jednotlivé pracovníky kanceláře MAS naleznete zde.­­

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396