místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Výzva MAS č. 1 / OP TAK - Podpora technologií pro mikro, malé a střední podniky

Vyhlašujeme první Výzvu MAS k předkládání Návrhů projektů v novém Programovém rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pro mikro, malé a střední podnikatele. Uzávěrka příjmu Návrhů projektů je v úterý 31. října 2023 v 15:00.

HARMONOGRAM VÝZVY

vyhlášení Výzvy MAS a zahájení příjmu žádostí na MAS/ 24. srpna 2023
semináře pro žadatele / vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci na semináře zde
     středa 6. 9. 2023, 9:00, prostor MAS, Masarykovo nám. 15, Stříbro
     čtvrtek 7. 9. 2023, 11:30, Dům U Haranta, Nám. K. Haranta 30, Bezdružice
z důvodu omezené kapacity prosím o registraci na semináře prostřednictvím on-line formuláře
uzávěrka příjmu Návrhů projektů na MAS / úterý 31. října 2023 v 15:00
veřejné slyšení předložených Návrhů projektů na MAS / předpoklad úterý 7. 11. 2023, Dům U Haranta, Bezdružice
rozhodnutí o výběru projektů / předpoklad čtvrtek 9. 11. 2023
termín dopracování Žádosti o podporu v ISKP21+ / prosinec 2023

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

- mikropodnik (do 10 zaměstnanců a ročního obratu 2 mil. EUR)
- malý podnik (do 50 zaměstnanců a ročního obratu 10 mil. EUR)
- střední podnik (do 250 zaměstnanců a ročního obratu 43 mil. EUR)
s historií min. 2 roky

PODPOROVANÉ AKTIVITY

a) Robotizace, automatizace, digitalizace
b) Web, e-shop a cloudové služby
c) Komunikační a identifikační infrastruktura

MÍRA A REŽIM SPOLUFINANCOVÁNÍ

celkové způsobilé výdaje min. 250.000 Kč, max. 2.140.000 Kč
z toho 50% dotace v režimu de minimis

ALOKACE VÝZVY

1.970.000 Kč
V případě, že součet požadované dotace Návrhů projektů přijatých v této výzvě nepřekročí alokaci výzvy, bude v krátké době po ukončení příjmu vyhlášena další Výzva MAS.

UŽITEČNÉ INFORMACE A ODKAZY PRO ŽADATELE

Návrh projektu se podává ve formuláři Projektového záměru ve formátu DOC prostřednictvím datové schránky žadatele.

Shrnutí nejdůležitějších informací naleznete v přiložené Výzvě MAS, nebo na informačních seminářích pro žadatele či bezplatných individuálních konzultacích poskytovaných MAS Český Západ (viz kontakt níže).

Podrobnější informace lze nalézt v dokumentaci Výzvy ŘO zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) na stránkách OP TAK. V případě nejasností ohledně způsobilosti konkrétního záměru lze požádat o individuální konzultaci konkrétního také pracovníky Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace (RK API).

AKTUALIZACE VÝZVY

6.9.2023 - oprava tiskové chyby v textu výzvy na str. 2 - datum ukončení příjmu Návrhu projektů - upraveno dle str. 1

KONTAKTNÍ OSOBY PRO INFORMACE A KONZULTACE ŽÁDOSTÍ

Jan Florian, manažer MAS
tel.: +420 77 44 99 396, e-mail: strategie@mascz.cz

Doporučujeme využívat on-line konzultací přes WhatsApp (774499396), Facebook Messenger (CeskyZapadLEADER nebo jan.florian.CZ), e-mail (strategie@mascz.cz) a telefon (774499396).

Termíny konzultací a čas podání žádostí je nutné předem telefonicky domluvit!

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga