místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Strategický rámec MAP

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Stříbrsku a Konstantinolázeňsku (Strategický rámec MAP ORP Stříbra) vznikl na základě otevřené diskuse s místními aktéry. Do jeho přípravy byli zapojeni zřizovatelé i ředitelé škol, vedoucí pracovníci a pedagogičtí pracovníci školských zařízení, pracovníci zájmového vzdělávání, rodiče i veřejnost.

Tento dokument vychází z potřeb místních škol, školských zařízení a dalších organizací zabývajících se vzděláváním a představuje rámec, v němž se bude vzdělávání na území Stříbrska a Konstantinolázeňska v dalších letech rozvíjet. Dokument mimo jiné bude sloužit jako podklad pro zacílení výzev v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a je na něj navázána možnost čerpání dotací do infrastruktury ve vzdělávání z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a to jak v rámci individuálních projektů, tak i integrovaných projektů podporovaných v rámci výzev MAS Český Západ. Z tohoto důvodu je součástí materiálu i odsouhlasená dohoda o prioritách při realizaci projektových záměrů, která bude aktualizována v pravidelných cca půlročních intervalech, na základě aktuálních potřeb školských zařízení.

Strategický rámec je jednou z částí obsáhlejšího dokumentu, tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, který bude postupně vnikat za účasti uvedených aktérů vzdělávání na území ORP Stříbro v následujících měsících a stanoví rámec prioritních oblastí a cílů pro vzdělávání na Stříbrsku a Konstantinolázeňsku v letech 2016 - 2023.

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část dokumentu MAP. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Strategický rámec MAP má dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování. Strategický rámec MAP bude odevzdán na sekretariát územně příslušné Regionální stálé konference a ŘO OP VVV v rámci příslušné zprávy o realizaci.

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga