místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Řídící výbor MAP

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP, jeho role je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Řídící výbor MAP schvaluje svůj statut a jednací řád, ve kterém definuje vlastní postupy rozhodování a volí také svého předsedu.

Partnerství MAP vytvořilo tzv. Řídící výbor MAP, jehož složení by mělo reprezentativně odpovídat struktuře partnerství MAP, který je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území daného ORP.

Mezi hlavní úkoly Řídícího výboru MAP patří projednávání podnětů, podkladů a návrhů zástupců jednotlivých partnerů i realizačního týmu a zejména pak schvalování Strategického rámce MAP.

Řídící výbor dále ustanovil šest pracovních skupin, které se věnují specifickým tématům. 

členové ŘV MAP ORP Stříbro (od 4.10.2022)

 • zástupce realizátora projektu MAP
  • Jan Florian, MAS Český Západ, manažer MAS
 • zástupci zřizovatelů škol
  • Lumír Kadlec, starosta města Bezdružice
  • Kateřina Brzobohatá, obec Erpužice
  • Bc. Karel Lukeš, místostarosta města Stříbro, předseda Řídícího výboru
  • Michaela Rusňáková, DiS., 15. přední hlídka Royal Rangers, zřizovatel ZŠ speciální Royal Rangers při Středisku Víteček – Černošín
 • zástupci vedení škol
  • Marie Benediktová, ředitelka MŠ Kostelec
  • Mgr. Iveta Chabrová, ředitelka ZŠ Záchlumí
  • Hana Soukupová, vedoucí učitelka MŠ Stříbro, Přístavní
 • zástupci učitelů
  • Mgr. Miroslav Cvrk, učitel ZŠ Kladruby
 • zástupci školních družin, školních klubů
  • Radka Křížová, vychovatelka ŠD Záchlumí
 • zástupci ZUŠ
  • Bc. František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Stříbro
 • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
  • Mgr. Roman Mužík, ředitel DDM Stříbro
 • zástupce KAP a Plzeňského kraje
  • Mgr. Petr Duda, KÚPK, hlavní manažer projektu KAP
 • zástupce rodičů
  • Mgr. Juliana Hamariová
 • zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území
  • Miroslava Vlášková, starostka obce Olbramov
 • zástupce MAS
  • Mgr. Jan Soulek, předseda MAS Český Západ, místopředseda Řídícího výboru MAP
 • zástupce ORP
  • Bc. Jana Hackerová, ORP Stříbro
 • zástupce NPI - systémová podpora MAP
  • Mgr. Radka Štruncová, NPI Plzeň
 • zástupce České školní inspekce
  • Mgr. Monika Slabyhoudková, školní inspektorka

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga