místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Řídící výbor MAP

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP, jeho role je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Řídící výbor MAP schvaluje svůj statut a jednací řád, ve kterém definuje vlastní postupy rozhodování a volí také svého předsedu.

Partnerství MAP vytvoří tzv. Řídící výbor MAP, jehož složení by mělo reprezentativně odpovídat struktuře partnerství MAP, který je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území daného ORP.

Mezi hlavní úkoly Řídícího výboru MAP patří projednávání podnětů, podkladů a návrhů zástupců jednotlivých partnerů i realizačního týmu a zejména pak schvalování Strategického rámce MAP do roku 2023.

Všichni členové Partnerství MAP byli vyzváni k nominaci zástupců do Řídícího výboru MAP. Další nominace byly navrženy realizačním týmem na základě provedených rozhovorů se zástupci škol a jejich zřizovatelů. 

členové ŘV MAP ORP Stříbro

 • zástupce realizátora projektu MAP
  • Miroslava Vlášková, MAS Český Západ, koordinátorka projektu
 • zástupci zřizovatelů škol a DSO
  • Bc. Karel Lukeš, starosta města Stříbro a předseda Stříbrského regionu, předseda ŘV MAP
  • Mgr. Jan Soulek, starosta města Bezdružice a předseda Mikroregionu Konstantinolázeňsko
  • Mgr. Radek Strankmüller, tajemník MěÚ Stříbro – zástupce úřadu ORP
  • Mgr. Svatava Štěrbová, starostka města Kladruby
  • Michaela Rusňáková, DiS., ZŠ speciální Royal Rangers při Středisku Víteček - Černošín
 • zástupci vedení škol
  • Marie Benediktová, ředitelka MŠ Kostelec
  • Mgr. Alena Káĺavská, ředitelka ZŠ Konstantinovy Lázně
  • Mgr. Václav Peteřík, ředitel ZŠ Mánesova, Stříbro
  • Mgr. Monika Slabyhoudková, ředitelka MŠ a ZŠ Záchlumí
 • výborní učitelé
  • zástupci budou jmenováni dodatečně
 • vychovatelé ŠD
  • Radka Křížová, vychovatelka ŠD Záchlumí
 • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
  • Mgr. Roman Mužík, ředitel DDM Stříbro
 • zástupci ZUŠ
  • Bc. František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Stříbro
 • zástupce KAP a Plzeňského kraje
  • Mgr. Petr Duda, KÚPK, hlavní manažer projektu KAP
 • zástupce rodičů
  • zástupci budou jmenováni dodatečně
 • zástupce MAS
  • Jan Florian, manažer MAS Český Západ

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga