místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

letní kempy - registrace dětí 2021

Ve spolupráci se základními školami v našem regionu a jejich učiteli a díky dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nabízíme několik letních kempů pro žáky škol z našeho území. Cílem kempů podpořit posílení sociálních vztahů dětí, doplnění jejich dílčích znalostí a dovedností, podpoření zájmu o vzdělávání, ale i například pohybové aktivity dětí.

I přes stávající epidemiologickou situaci věříme, že v létě bude možné naplánované kempy uspořádat. O případných omezeních a hygienických opatřeních budeme přihlášené účastníky informovat dle aktuální situace a platných opatření.

Kromě letních kempů nabízíme ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi také denní tábory pro děti ve věku 4-15 let, ke kterým naleznete bližší informace na samostatné stránce.

PROČ POŘÁDÁME LETNÍ KEMPY PRO DĚTI?
Hlavním záměrem organizace letních kempů pro děti je posílit sociální vztahy dětí s jejich vrstevníky, doplnit dílčí znalosti a dovednosti, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, podpořit zájem dětí o vzdělávání ale i pohybové aktivity dětí.


KOMU JSOU LETNÍ KEMPY URČENY?
Letní kempy jsou určeny pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku (tj. nikoliv předškoláky).
Kempy jsou určeny převážně pro děti, které chodí do některé ze základních škol na území působnosti MAS. Pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti, přičemž přednost budou mít děti, které mají trvalé bydliště na území působnosti MAS.

 

JAKÉ TYPY KEMPŮ NABÍZÍME?

 • TŘÍDNÍ - určené výhradně nebo především pro žáky dané třídy
 • ŠKOLNÍ - určený výhradně nebo především pro žáky dané školy
 • OTEVŘENÉ - určené nejen pro žáky dané školy, ale pro všechny děti, splňující stanovené věkové vymezení

Prosím respektujte stanovené vymezení typu kempů. Případné výjimky (např. účast sourozenců) jsou na uvážení vedoucích.


JAKÝ JE ÚČASTNICKÝ POPLATEK?

Veškeré náklady kempu vč. stravování, případné dopravy, vstupného apod. jsou pro závazně přihlášené děti hrazeny z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a účast je tedy ZDARMA.

 

JAKÉ KEMPY NABÍZÍME?

 • 12.-16.7.2021 / Tečka za 1. stupněm v Bezdružicích / REGISTRACE UKONČENA
  typ kempu: TŘÍDNÍ - žáci 5. třídy ZŠ Bezdružice + jejich sourozenci
  kapacita: 15 - 30 dětí
  kód: ZSBE_21_01
  hlavní vedoucí: Martina Hartenscheidtová, ZŠ Bezdružice
  Kemp by měl sloužit ke stmelení kolektivu před odchodem na 2. stupeň. Zároveň by měl zapracovat na zlepšení fyzičky. Exkurze v Techmanii by měla ukázat zábavnou formou probrané učivo vesmíru. Návštěva Prahy by měla posílit vlastenectví a prověřit znalosti z dějin naší země.
 • 19.-23.7.2021 / Minicestovatel aneb křížem krážem Evropou v Záchlumí / REGISTRACE UKONČENA
  typ kempu: OTEVŘENÝ - žáci 1.-5. třídy, resp. ve věku 7-11 let
  kapacita: 15 - 25 dětí
  kód: ZSZA_21_01
  hlavní vedoucí: Veronika Leberzahn, ZŠ Záchlumí
  Letní doučovací kemp s tématem cestování a poznávání Evropy. Kemp bude zaměřen na vlastivědu a přírodovědu. Každý den se ocitneme v jiné části Evropy, kde poznáme jinou kulturu, jazyk a rozdílné životní podmínky. Součástí kempu bude angličtina a další významné evropské jazyky.
 • 19.-23.7.2021 / Trochu jinak v Pernarci / REGISTRACE UKONČENA
  typ kempu: OTEVŘENÝ - žáci 1.-9. třídy
  kapacita: 15 - 25 dětí
  kód: ZSPER_21_01
  hlavní vedoucí: Veronika Mudrová, ZŠ Pernarec
  Kemp "trochu jinak" ukáže dětem, že všechno se dá vždycky udělat různými způsoby a na veškeré věci kolem nás existuje i mnoho pohledů. Zavede je na tajemnou Trochujinak planetu. Kemp rozšíří obzory rozvojem cizích jazyků zábavnou formou, zajímavostmi z historie i současnosti, ze světa i z ČR, bude plný přírody a her, sportu a výletů. Zažijte dobrodružství o prázdninách.
 • 26.-30.7.2021 / Výtvarník ve Stříbře / REGISTRACE UKONČENA
 • typ kempu: OTEVŘENÝ - žáci 1.-8. třídy
  kapacita: 15 - 25 dětí
  kód: ZSMA_21_01
  hlavní vedoucí: Bc. Jana Minaříková, ZŠ Stříbro, Mánesova
  Kemp bude zaměřený na tvoření různými výtvarnými technikami.
 • 26.-30.7.2021 / Trochu jinak v Pernarci 2 / REGISTRACE UKONČENA
  typ kempu: OTEVŘENÝ - žáci 1.-9. třídy
  kapacita: 15 - 25 dětí
  kód: ZSPER_21_02
  hlavní vedoucí: Petra Baumgartnerová, ZŠ Pernarec
  Kemp "trochu jinak 2" ukáže dětem, že všechno se dá vždycky udělat různými způsoby a na veškeré věci kolem nás existuje i mnoho pohledů. Zavede je na tajemnou Trochujinak planetu. Kemp rozšíří obzory rozvojem cizích jazyků zábavnou formou, zajímavostmi z historie i současnosti, ze světa i z ČR, bude plný přírody a her, sportu a výletů. Zažijte dobrodružství o prázdninách.
 • 2.-6.8.2021 / Sportujeme na Zlaté stezce (nejen) ve Stříbře / REGISTRACE UKONČENA
  typ kempu: OTEVŘENÝ - žáci 3.-8. třídy
  kapacita: 15 - 25 dětí
  kód: ZSMA_21_02
  hlavní vedoucí: Mgr. Miroslav Nenutil, ZŠ Stříbro, Mánesova
  Kemp bude zaměřený na teoretické i praktické putovíání po Zlaté stezce, turistiku, sportovní hry.
 • 9.-13.8.2021 / Happy Edu Kemp v Heřmanově Huti
  typ kempu: OTEVŘENÝ - žáci 5.-8. třídy
  kapacita: 15 - 30 dětí
  kód: ZSHH_21_01
  hlavní vedoucí: Zdeněk Jůza, ZŠ Heřmanova Huť
  Letní kemp bude všestranným doplňkem prázdniny. Nebude chybět klasická matematika, matematika CERMAT, český jazyk a v odpoledních hodinách sport, robotika a 3D modelování na PC.
 • 9.-13.8.2021 / Hýbeme se a poznáváme ve Stříbře a okolí / REGISTRACE UKONČENA
  typ kempu: OTEVŘENÝ - žáci 1.-2. třídy
  kapacita: 15 - 25 dětí
  kód: ZSMA_21_03
  hlavní vedoucí: Mgr. Eva Florusová, ZŠ Stříbro, Mánesova
  Kemp bude zaměřený na poznávací aktivity, turistiku a míčové hry.
 • 9.-13.8.2021 / Summer camp v Bezdružicích
  typ kempu: OTEVŘENÝ - žáci 1.-5. třídy
  kapacita: 15 - 20 dětí
  kód: SCBE_21_01
  hlavní vedoucí: Adéla Soulková
  Kemp, který tě nebude nudit a něco se i naučíš - budeme dělat angličtinu, češtinu, matematiku a samozřejmě si i hrát :-).
 • 16.-20.8.2021 / Historie a současnost ve výtvarné podobě ve Stříbře
  typ kempu: OTEVŘENÝ - žáci 6.-7. třídy
  kapacita: 15 - 25 dětí
  kód: ZSMA_21_04
  hlavní vedoucí: Mgr. Vladimíra Trnková, ZŠ Stříbro, Mánesova
  Kemp bude zaměřený na výtvarné zobrazení historie i současné přírody.
 • 16.-20.8.2021 / Letní kemp pro budoucí šesťáky v Heřmanově Huti / Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY ZRUŠENO
  typ kempu: TŘÍDNÍ - žáci 5. třídy ZŠ Heřmanova Huť
  kapacita: 15 - 30 dětí
  kód: ZSHH_21_02
  hlavní vedoucí: Iva Hosmanová, ZŠ Heřmanova Huť
  Letní kemp je určen současným žákům 5. třídy ZŠ Heřmanova Huť. Dlouho jsme se neviděli, určitě jsme vyrostli, možná i zmoudřeli. Opouštíme první stupeň základní školy a míříme mezi dospěláky. Co nás čeká a jaké to bude? To nám napoví náš letní kemp pro budoucí šesťáky.
 • 23.-27.8.2021 / Zpátky do kondice v Bezdružicích
  typ kempu: ŠKOLNÍ - žákyně 1.-5. třídy ZŠ Bezdružice
  kapacita: 15 - 20 dětí
  kód: ZSBE_21_02
  hlavní vedoucí: Martina Hartenscheidtová, ZŠ Bezdružice
  Kemp je zaměřený na zlepšení fyzické zdatnosti. Speciální důraz bude kladen na správné držení těla, posilování a protahování svalových skupin, zvyšování obratnosti. K dosažení výsledků bude zahrnut tanec, rytmická gymnastika, zdravotní tělocvik, turistika a plavání.
 • případné další termíny budou postupně doplňovány


NA KOLIK KEMPŮ MŮŽU SVÉ DÍTĚ/DĚTI PŘIHLÁSIT?
Přihlásit je možné všechny děti, splňující výše uvedené podmínky. Jedno dítě může být přihlášeno na max. 2 kempy v rámci jedněch školních prázdnin, v případě volných kapacit lze akceptovat i přihlášku na více kempů.


DOKDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT?
Přihlašovat se je možné až do termínu uvedeného u jednotlivých táborů, maximálně však do pátku 25. 6. 2021 nebo do obsazení volné kapacity.


CO, KDYŽ SE NEPŘIHLÁSÍ DOSTATEČNÝ POČET DĚTÍ?
V případě, že se na kemp do 14 kalendářních dnů před jeho zahájením nepřihlásí dostatečný počet dětí (tj. nebude naplněna výše uvedená minimální kapacita), bude kemp zrušen.

 

LETNÍ KEMPY MAS ČESKÝ ZÁPAD A MIMOŘÁDNÁ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

MAS Český Západ, z.s. jako pořadatel všech výše uvedených kempů průběžně vyhodnocuje mimořádná a krizová opatření Vlády ČR, případně Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k organizačním a hygienickým podmínkám pořádání letních kempů pro děti. V případě, že vzhledem k aktuálně platným opatřením nebude možné některé kempy uskutečnit, budou zákonní zástupci přihlášených dětí informováni e-mailem. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit, nebo stanovit nezbytná hygienická opatření v souladu s aktuální epidemiologickou situací.

Zákonní zástupci v den nastoupení dítěte na kemp předají vedoucímu vyplněný formulář INFORMACE O DÍTĚTI, který mj. obsahuje PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19 nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu kempu dodržovat případně stanovená hygienická opatření.

 

JAK PŘIHLÁSÍM SVÉ DÍTĚ NA KEMP?

 1. Vyplňte registrační formulář.
 2. Poté Vám na e-mail bude zaslána předvyplněná Závazná přihláška.
 3. Přihlášku vytisknete a podepíší ji oba zákonní zástupci.
 4. Originál podepsané přihlášky předejte co nejdříve hlavnímu vedoucímu nebo v kanceláři příslušné školy. Tím Vám bude místo závazně rezervováno


JAK SE DOZVÍM BLIŽŠÍ INFORMACE O KEMPU?

Nejpozději v prvním červencovém týdnu dostanete od pořadatelů e-mail potvrzující konání kempu a účast Vašeho dítěte spolu s kontakty na vedoucí. Cca 2 týdny před konáním kempu dostanete od vedoucího e-mailem s upřesňujícími informacemi a programem kempu.

 

CO BUDE TŘEBA ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA KEMP HLAVNÍMU VEDOUCÍMU?

- vyplněný a podepsaný dokument INFORMACE O DÍTĚTI (zahrnuje kontakty na zákonné zástupce, potvrzení o bezinfekčnosti, informace o zdravotním stavu dítěte, informace k vyzvedávání/odchodu dítěte z kempu),
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
- léky, které dítě užívá.

 

CO MÁ MÍT DÍTĚ S SEBOU NA KEMP?

- oblečení vhodné vzhledem k počasí a programu kempu
- vhodnou obuv dle počasí a uvážení
- malou svačinu (stravování i pitný režim je zajištěn)


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

- Zákonný zástupce nebo osoba uvedená v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI dítě přivede/odvede každý den konání kempu osobně, případně způsobem popsaným v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI.
- V případě, že se dítě daný den nebude moci kempu zúčastnit, řádně jej telefonicky omluví a to nejdéle do 8:00 daného dne. 
- V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce prosíme o odhlášení na adrese akce@mascz.cz co nejdříve.
- Dítě je povino dbát pokynů vedoucích.
- Dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli kempu.
- Dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích.
- Dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné.
- Dítě nesmí na kemp vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).
Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z kempu.

Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.


KONTAKTNÍ OSOBA

Ondřej Pavelek, koordinátor akcí pro děti a žáky
tel.: +420 775 901 908, e-mail: tabory@mascz.cz

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga