místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

denní tábory - info k registraci dětí 2020

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN SPUŠTĚNÍ REGISTRACE: nejpozději od 31. 3. 2020. Pokud chcete zaslat e-mail hned, jak bude registrace spuštěna, zanechte nám prosím svůj kontakt v tomto formuláři.

PROČ POŘÁDÁME DENNÍ TÁBORY PRO DĚTI?
Hlavním záměrem organizace denních (neboli příměstských) táborů pro děti je pomoci jejich zákonným zástupcům s péčí o děti v době školních prázdnin a umožnit jim věnovat se svému zaměstnání nebo jeho hledání. Nutnou podmínkou spolufinancování táborů z prostředků Operačního programu Zaměstnanost je tedy doložení vazby na trh práce u obou zákonných zástupců dítěte.


KOMU JSOU TÁBORY URČENY?
Denní tábory jsou určeny pro děti ve věku 4-15let, jejichž oba zákonní zástupci v době konání tábora splňují jednu z podmínek:
- jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, Dohodu o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedení práce).
- podnikají, jsou OSVČ
- jsou nezaměstnaní, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně si zaměstnání hledají
- jsou v procesu vzdělávání nebo se rekvalifikují.
Tábory jsou určeny převážně pro děti, jejichž trvalé bydliště je na území působnosti MAS, případně jsou zapsány v MŠ či ZŠ na území působnosti MAS. Pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti, přičemž přednost budou mít děti, jejichž rodiče či zákonní zástupci jsou zaměstnáni na území působnosti MAS, případně zde vlastní nemovitost (např. rekreační objekt).


JAKÉ TÁBORY NABÍZÍME?

- 13. - 17. 7. 2020, Léto v pohybu v Bezdružicích, 7–12 let, 900 Kč
- 13. - 17. 7. 2020, Krteček v Erpužicích, 4-8 let, 900 Kč
- 13. - 17. 7. 2020, Myslivecký tábor Sikáčů v Pernarci, 6-13 let, 800 Kč
- 13. - 17. 7. 2020, Elementy v Olbramově, 7-12 let, 600 Kč
- 20. - 24. 7. 2020, Ostrov přátelství ve Stříbře, 6–12 let, 1.300 Kč
- 20. - 24. 7. 2020, Hravé léto v Heřmanově Huti, 4–15 let, 1.100 Kč
- 27. - 31. 7. 2020, Tábor s rodilým mluvčím - angličtina ve Stříbře, 10-15 let, 1.100 Kč
- 3. - 7. 8. 2020, Hravé léto v Heřmanově Huti, 4–15 let, 1.100 Kč
- 3. - 7. 8. 2020, Lesní prázdninové dobrodružství v Kladrubech, 7-11 let, 1.000 Kč
- 24. - 27. 8. 2020, Prázdninové tvoření v Kladrubech, 7-11 let, 1.000 Kč
- další termíny budou postupně doplňovány


NA KOLIK TÁBORŮ MŮŽU SVÉ DÍTĚ/DĚTI PŘIHLÁSIT?
Přihlásit je možné všechny děti, splňující výše uvedené podmínky. V případě sourozenců lze po dohodě akceptovat i překročení věkového omezení daného tábora. Jedno dítě může být přihlášeno na max. 2 tábory v rámci jedněch školních prázdnin, v případě volných kapacit lze akceptovat i přihlášku na více táborů.


DOKDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT?
Přihlašovat se je možné až do obsazení volné kapacity, maximálně však do 14 kalendářních dnů před zahájením tábora.


CO, KDYŽ SE NEPŘIHLÁSÍ DOSTATEČNÝ POČET DĚTÍ?
V případě, že se ná tábor do 14 kalendářních dnů před jeho zahájením nepřihlásí dostatečný počet dětí (tj. nebude naplněna výše uvedená minimální kapacita). bude tábor zrušen. V takovém případě bude zákonným zástupcům přednostně nabídnuto volné místo na jiném táboře ve stejném termínu, pokud bude k dispozici.


JAK PŘIHLÁSÍM SVÉ DÍTĚ NA TÁBOR? / PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN SPUŠTĚNÍ REGISTRACE: nejpozději od 31. 3. 2020
Pokud chcete zaslat e-mail hned, jak bude registrace spuštěna, zanechte nám prosím svůj kontakt v tomto formuláři.

  1. Vyplňte registrační formulář.
  2. Poté Vám na e-mail bude zaslána Smlouva o poskytování služby a vzor Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (jste zaměstnaní, osvč, zaměstnání si aktivně hledáte).
  3. Smlouvu vytisknete a podepíší ji oba zákonní zástupci.
  4. Současně si oba zákonní zástupci vyřídí potvrzení formuláře o vazbě na trh práce buď u svého zaměstnavatele, u poskytovatele vzdělávání či rekvalifikace nebo na úřadu práce. Osoby samostatně výdělečně činné požádají o vystavení potvrzení na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (vzor zde).
  5. Uhradíte účastnický poplatek ve výši uvedené výše u názvu akce na účet 168589090/0600 vedený u MONETA Money Bank, variabilní symbol = rodné číslo dítěte nebo v hotovosti v kanceláři MAS - viz výše.
  6. Ve chvíli kdy obdržíme podepsanou přihlášku, platbu a potvrzení o vazbě na trh práce od obou zákonných zástupců dítěte, je přihláška potvrzena a místo závazně rezervováno.
  7. V případě, že do 14 kalendáčních dnů od registrace nedoložíte příslušné dokumenty a neuhradíte účastnický poplatek, bude místo uvolněno dalšímu zájemci.


CO BUDE TŘEBA ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR VEDOUCÍMU TÁBORA?

- vyplněný a podepsaný dokument INFORMACE O DÍTĚTI (zahrnuje kontakty na zákonné zástupce, potvrzení o bezinfekčnosti, informace o zdravotním stavu dítěte, informace k vyzvedávání/odchodu dítěte z tábora),
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
- léky, které dítě užívá,


CO MÁ MÍT DÍTĚ S SEBOU NA TÁBOR?

- oblečení vhodné vzhledem k počasí, místě konání a programu tábora
- vhodnou obuv dle počasí a uvážení
- malou svačinu (stravování i pitný režim je zajištěn)


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

- Zákonný zástupce nebo osoba uvedená v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI dítě přivede/odvede každý den konání tábora osobně, případně způsobem popsaným v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI.
- V případě, že se dítě daný den nebude moci tábora zúčastnit, řádně jej telefonicky omluví a to nejdéle do 8:00 daného dne. Účastnický poplatek je v případě krátkodobé nepřítomnosti nevratný.
- V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce do 14 kalendářních dnů před zahájením tábora může být účastnický poplatek vrácen pouze ve snížené výši 50%. V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce 14 a méně kalendářních dnů účastnický poplatek nemusí být vrácen vůbec.
- Dítě je povino dbát pokynů vedoucích.
- Dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích.
- Dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné.
- Dítě nesmí na tábor vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).

Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z tábora, bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.


KONTAKTNÍ OSOBA

Ondřej Pavelek, koordinátor akcí pro děti a žáky
tel.: +420 775 901 908, e-mail: tabory@mascz.cz

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396