místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

3K platforma pro cestovní ruch

3K platforma pro cestovní ruch je stálá pracovní skupina tvořená zástupci klíčových aktérů cestovního ruchu v regionu a dalšími přizvanými jednotlivci, kteří mají praktické zkušenosti z oblasti cestovního ruchu.

Úkolem 3K platformy je rozvíjet spolupráci aktérů cestovního ruchu, zprostředkovávat komunikaci a zajišťovat kooperacikoordinaci a přispívat k realizaci Strategie cestovního ruchu destinační oblasti.

3K platforma organizuje setkávání skupin aktérů cestovního ruchu jako např. pracovníků turistických informačních center, provozovatelů ubytovacích a/nebo stravovacích zařízení, provozovatelů turistických cílů, pořadatelů akcí (eventů) apod., se kterými diskutuje připravované projekty a aktivity, mapuje jejich potřeby a shromažďuje jejich náměty na rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Členy 3K platformy jsou:
- Jiří Bízek, předseda spolku Plzeňská dráha, autor koncepce cyklotras Mikroregionu Konstantinolázeňsko, aktivní cyklo- a pěší turista, přispěvatel Deníku poutníků
- Ing. Jaromír Boháček, provozovatel Restaurace a Penzionu Na farmě, Líšťany
- Blanka Borůvková, provozovatelka Penzionu Hafan Studio v Plané a předsedkyně Kulturního okrašlovacího spolku KOS Planá, místopředsedkyně MAS Český Západ, z.s.
- Jan Dražský Florian, manažer MAS Český Západ z.s. a ředitel GeoLoci o.p.s.
- Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.
- Bc. Karel Lukeš, místostarosta Města Stříbra, aktivní cyklista
- Ing. Libuše Sittová, provozovatelka bistra, penzionu a Amálčiny mydlárny na Dvoře Krasíkov
- Monika Suchnová, provozovatelka Hospůdky na tahu, Ostrov u Stříbra
- Bc. Ondřej Švamberk, provozovatel Transkempu Hracholusky a lodní dopravy na přehradě Hracholusky
- Karel Týzl, starosta obce Konstantinovy Lázně a předseda Mikroregionu Konstantinolázeňsko

Z důvodu omezené možnosti fyzického setkávání v roce 2020 a v 1. pol. 2021 probíhalo jednání 3K platformy především formou individuálních rozhovorů. Od podzima 2021 se 3K platforma schází pravidelně cca 2-3x ročně, zpravidla mimo hlavní turistickou sezónu a dále organizuje několik setkání pro místní aktéry cestovního ruchu a odbornou veřejnost.

Seznam setkání a dalších akcí 3K platformy (akce pro veřejnost jsou zvýrazněny tučně)
- 19. 10. 2021 - Pracovní setkání, Penzion Dvůr Krasíkov
- 20. 1. 2022 - ON-LINE SETKÁNÍ vol. 1 - Představení Strategie rozvoje cestovního ruchu DMO Český Západ
- 27. 1. 2022 - ON-LINE SETKÁNÍ vol. 2 - Netradiční ubytování na venkově - glamping, tiny houses, ...
- 3. 2. 2022 - ON-LINE SETKÁNÍ vol. 3 - Místa pro karavany - stellplatzy, campeři, bydlíky, ...
- 11. 2. 2022 - ON-LINE SETKÁNÍ vol. 4 - Vodní plochy a toky pro koupání, přírodní koupací biotopy, plovárny, ...
- 16. 2. 2022 - Pracovní setkání, Kavárna Srdce, Hotel Prusík, Konstantinovy Lázně
- 30. 3. 2022 - Pracovní setkání - zrušeno
- 27. 4. 2022 - KOKTEJL CESTOVNÍHO RUCHU vol. 1, Cebiv, zámek
- 25. 1. 2023 - Pracovní setkání, Prostor MAS, Stříbro
- 10. 10. 2023 - KOKTEJL CESTOVNÍHO RUCHU vol. 2, Bezdružická lokálka

V případě zájmu o členství v 3K platformě prosím kontaktujte Ing. Jolanu Dražskou (drazska@mascz.cz).

 

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga