místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

TAJEMNÉ STŘÍBRO - denní tábor o jarních prázdninách 7.-11.3.2022

KAPACITA TÁBORA V RÁMCI PŘEDREGISTRACE NAPLNĚNA!

Další registrace v tuto chvíli již nepřijímáme. V případě zájmu o zařazení mezi případné náhradníky nebo o tábor v jiném místě či v termínu jarních prázdnin v okrese Plzeň-sever můžete vyplnit tento formulář.

 

Kdo je tajemná maskovaná postava? Mají se obyvatelé Stříbra začít bát, kdo se po nocích plíží po střechách jejich domů? Nebo naopak mohou všichni klidně spát, protože se někdo postará o pořádek v tomto městě?

V průběhu jarních prázdnin na okrese Tachov, tedy v týdnu od 7. do 11. března 2022 nabízíme pro děti z území MAS Český Západ (Stříbrsko, Konstantinolázeňsko, Plánsko a Hracholusky) a blízkého okolí příměstský tábor ve Stříbře. Děti je možné přivést každý den mezi 7:30 a 8:00 do nového prostoru MAS Český Západ na adrese Masarykovo nám. 15. Konec programu je mezi 16:00 a 17:00. Pro děti nabízíme i doprovod z autobusového nádraží a zpět. Tábor budou členěn na menší skupinky a budou dodržována všechna v daou dobu platná hygienická opatření. Část programu bude probíhat venku, pro děti bude zajištěn společný oběd. 

 

PROČ POŘÁDÁME DENNÍ TÁBORY PRO DĚTI?
Hlavním záměrem organizace denních (neboli příměstských) táborů pro děti je pomoci jejich zákonným zástupcům s péčí o děti v době školních prázdnin a umožnit jim věnovat se svému zaměstnání nebo jeho hledání. Nutnou podmínkou spolufinancování táborů z prostředků Operačního programu Zaměstnanost je tedy doložení vazby na trh práce u obou zákonných zástupců dítěte. V případě, že oba zákonní zástupci podmínky projektu nesplní, nebude možné pro dané dítě využít dotovanou cenu tábora a bude nutné uhradit celou cenu za tábor (částka za lomítkem).


KOMU JSOU TÁBORY URČENY?
Denní tábory jsou určeny pro děti ve věku 6-15let, jejichž oba zákonní zástupci v době konání tábora splňují jednu z podmínek:
- jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, Dohodu o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedení práce).
- podnikají, jsou OSVČ
- jsou nezaměstnaní, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně si zaměstnání hledají
- jsou v procesu vzdělávání nebo se rekvalifikují.
Tábory jsou určeny převážně pro děti, jejichž trvalé bydliště je na území působnosti MAS, případně jsou zapsány v MŠ či ZŠ na území působnosti MAS. Pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti, přičemž přednost budou mít děti, jejichž rodiče či zákonní zástupci jsou zaměstnáni na území působnosti MAS, případně zde vlastní nemovitost (např. rekreační objekt).

 

CO, KDYŽ SE NEPŘIHLÁSÍ DOSTATEČNÝ POČET DĚTÍ?
V případě, že se na tábor do konce ledna nepřihlásí min. 12 dětí, bude tábor zrušen.

 

DENNÍ TÁBORY MAS ČESKÝ ZÁPAD A OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19
MAS Český Západ, z.s. jako pořadatel všech výše uvedených táborů sleduje platná opatření Vlády ČR, případně Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k organizačním a hygienickým podmínkám pořádání denních táborů pro děti. V případě, že vzhledem k aktuálně platným opatřením nebude možné některé tábory uskutečnit, budou všem zákonným zástupcům přihlášených dětí vráceny uhrazené poplatky v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit.

Zákonní zástupci v den nastoupení dítěte na tábor předají vedoucímu vyplněný formulář INFORMACE O DÍTĚTI, který mj. obsahuje PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19 nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu tábora dodržovat případně stanovená hygienická opatření.

 

KONTAKTNÍ OSOBA

Ondřej Pavelek, koordinátor akcí pro děti a žáky
tel.: +420 775 901 908, e-mail: tabory@mascz.cz

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga