místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

denní tábory - info pro lokální partnery

Hledáme lokální partnery (spoluorganizátory) pro uskutečnění tzv. příměstských, neboli denních táborů pro děti. Kromě lokálních partnerů hledáme také potenciální vedoucí či lektory.

V případě zájmu o spolupráci se prosím obraťte na koordinátora projektu Ondřeje Pavelka - viz kontakt níže. Zájemci o uspořádání tábora o letních prázdninách, prosím ozvěte se co nejdříve na kontakt níže.

 

CO JSOU DENNÍ (PŘÍMĚSTSKÉ) TÁBORY A PRO KOHO JSOU URČENY?

Denní tábory jsou zpravidla týdenní docházková akce pro 10 - 30 dětí ve věku 4 - 15 let. Věkové rozpětí lze po dohodě s MAS s ohledem na program tábora zúžit. Program tábora musí trvat min. 8 hodin, tak aby odpovídal běžné pracovní době, a nezahrnuje možnost přespání.

Účelem tábora je zejména zajistit hlídaní a smysluplnou výplň volného času dětí v pracovních dnech během školních prázdnin, kdy rodiče či zákonní zástupci nejsou sami schopni zajistit celodenní hlídání.

Tábory by měly být určeny převážně pro děti, jejichž trvalé bydliště je na území působnosti MAS, případně jsou zapsány v MŠ či ZŠ na území působnosti MAS. Pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti, přičemž přednost budou mít děti, jejichž rodiče či zákonní zástupci jsou zaměstnáni na území působnosti MAS, případně zde vlastní nemovitost (např. rekreační objekt).

V průběhu je pro účastníky zajištěn celodenní program, stravovánípitný režim.


JAKÁ JE ROLE LOKÁLNÍHO PARTNERA / SPOLUORGANIZÁTORA?

Lokální partner vystupuje v roli spoluorganizátora tábora. Navrhuje termín konání tábora, sestavuje jeho rámcový program a podílí se na jeho propagaci v rámci místní komunity. V ideálním případě poskytne pro uspořádání tábora své prostory - základní podmínkou je min. 1 světlá místnost (klubovna) svou velikostí odpovídající kapacitě tábora a dostupnost WC. Partner také doporučí vhodné vedoucí (na každých započatých 10 dětí musí být 1 vedoucí), se kterými následně MAS uzavře Dohodou o provedení práce a zajistí jim povinné úvodní proškolení.

Po dohodě lze některé z výše uvedených bodů zajistit i jiným způsobem.


JAKÁ JE ROLE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) ČESKÝ ZÁPAD?

MAS je oficiálně hlavním pořadatelem tábora. Zajistí propagaci tábora v rámci celého území, bude shromažďovat přihlášky od rodičů a zákonných zástupců dětí, řešit s nimi potřebnou administrativu a výběr účastnického popolatku.

MAS z prostředků dotace z OP Zaměstnanost zajistí pokrytí nákladů na pronájem prostor, odměnu vedoucím a lektorům, spotřební materiál a vybavení, případně také svoz dětí na místo konání tábora. Z vybraných účastnických poplatků uhradí stravování dětí, náklady na případné výlety (doprava, vstupné) a pojištění dětí i vedoucích.


KDY JE MOŽNÉ TÁBORY POŘÁDAT?

velikonoční prázdniny: ČT 14.4.2022
letní prázdniny: PO 11.7. - PÁ 26.8.2022
podzimní prázdniny: ST 26.10. - ČT 27.10.2022
vánoční prázdniny: PÁ 23.12., ÚT 27.12. - PÁ 30.12.2022

 

KONTAKTNÍ OSOBA

Ondřej Pavelek, koordinátor akcí pro děti a žáky
tel.: +420 775 901 908, e-mail: pavelek@mascz.cz

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga