místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

denní tábory - archiv / turnusy 2020

REGISTRACE SPUŠTĚNA!

PROČ POŘÁDÁME DENNÍ TÁBORY PRO DĚTI?
Hlavním záměrem organizace denních (neboli příměstských) táborů pro děti je pomoci jejich zákonným zástupcům s péčí o děti v době školních prázdnin a umožnit jim věnovat se svému zaměstnání nebo jeho hledání. Nutnou podmínkou spolufinancování táborů z prostředků Operačního programu Zaměstnanost je tedy doložení vazby na trh práce u obou zákonných zástupců dítěte.


KOMU JSOU TÁBORY URČENY?
Denní tábory jsou určeny pro děti ve věku 4-15let, jejichž oba zákonní zástupci v době konání tábora splňují jednu z podmínek:
- jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, Dohodu o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedení práce).
- podnikají, jsou OSVČ
- jsou nezaměstnaní, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně si zaměstnání hledají
- jsou v procesu vzdělávání nebo se rekvalifikují.
Tábory jsou určeny převážně pro děti, jejichž trvalé bydliště je na území působnosti MAS, případně jsou zapsány v MŠ či ZŠ na území působnosti MAS. Pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti, přičemž přednost budou mít děti, jejichž rodiče či zákonní zástupci jsou zaměstnáni na území působnosti MAS, případně zde vlastní nemovitost (např. rekreační objekt).


JAKÉ TÁBORY NABÍZÍME?

 • 13.-17.7.2020 / Myslivecký tábor Sikáčů v Pernarci
  KAPACITA TÁBORU Per_20_01 NAPLNĚNA / DALŠÍ REGISTRACE JIŽ NEPŘIJÍMÁME
  účastnický poplatek: 800 Kč
  kapacita: 12 - 24 dětí
  věk dětí: 6 - 13 let
  kód: Per_20_01
  Přijďte poznat zvířátka, která žijí v našich lesích a dozvědět se, jak bydlí, čím se živí a jak se o ně starat.
 • 13.-17.7.2020 / Elementy v Olbramově
  KAPACITA TÁBORU Olbr_20_01 NAPLNĚNA / DALŠÍ REGISTRACE JIŽ NEPŘIJÍMÁME

  účastnický poplatek: 600 Kč
  kapacita: 12 – 20 dětí
  věk dětí: 7 – 12 let
  kód: Olbr_20_01
  Oheň, voda, země, vzduch prozkoumejte elementy v přírodě, které hýbou děním kolem nás. Tábor v Olbramově zaměřený na enviromentální výchovu.
 • 20.-24.7.2020 / Prázdniny v pohybu v Bezdružicích
  účastnický poplatek: 900 Kč
  kapacita: 12 – 25 dětí
  věk dětí: 7 – 12 let
  kód: Be_20_01
  Tábor bude zaměřen na pohybové aktivity tradiční i netradiční, hry v přírodě, turistiku a poznávání krás regionu, součástí aktivit bude tvořivá dílna - např. batikování, keramika, kreslení, malování, zálesácké dovednosti a další.
 • 20.-24.7.2020 / Tábor přátelství ve Stříbře
  KAPACITA TÁBORU RCS_20_01 NAPLNĚNA / DALŠÍ REGISTRACE JIŽ NEPŘIJÍMÁME

  účastnický poplatek: 1.300 Kč
  kapacita: 12 - 15 dětí
  věk dětí: 6 – 12 let
  kód: RCS_20_01
  Tábor plný výletů, akcí a sportovních aktivit. Máme pro vás připravené nejen výlety, ale také základy první pomoci i jazykové dopoledne. Základnu máme v RC Stříbro a při vhodném počasí využijeme i místních sportovišť. Tábor je pořádán ve spolupráci s Rodinným centrem Stříbro.
 • 20.-24.7.2020 / Hravé léto v Heřmanově Huti - I
  KAPACITA TÁBORU RCHH_20_01 NAPLNĚNA / DALŠÍ REGISTRACE JIŽ NEPŘIJÍMÁME

  účastnický poplatek: 1.100 Kč
  kapacita: 12 – 25 dětí
  věk dětí: 4 – 15 let
  kód: RCHH_20_01
  Pro děti je připraven zábavný i naučný program, jehož součástí bude výtvarná a tvořivá činnost, pohyb, sport, tanec, soutěže, týmové hry a jeden celodenní výlet za poznáním. Tábor je pořádán ve spolupráci s Rodinným centrem Heřmanova Huť.
 • 20.-24.7.2020 / Zpátky do minulosti ve Víchově
  účastnický poplatek: 700 Kč
  kapacita: 13 - 20 dětí
  věk dětí: 5 - 15 let
  kód: Vich_20_01
  Vydej se zpátky do minulosti s Jakoubkem ze Stříbra. Jak asi žili pravěcí lidé, kelti nebo lidé ve středověku? To vše můžeš prozkoumat na táboře ve Víchově. A možná nás navštíví pravý kelt nebo rytíř! Tábor je pořádán ve spolupráci s Občanským sdružením Víchov.
 • 27.-31.7.2020 / Tábor s rodilým mluvčím - angličtina ve Stříbře
  účastnický poplatek: 1.100 Kč
  kapacita: 12 - 20 dětí
  věk dětí: 10 - 15 let
  kód: AJ_20_01
  Hravá angličtina zaměřená na komunikaci s rodilým mluvčím vhodná pro začátečníky i pokročilé ve Stříbře.
 • 3.-7.8.2020 / Hravé léto v Heřmanově Huti - II
  KAPACITA TÁBORU RCHH_20_02 NAPLNĚNA / DALŠÍ REGISTRACE JIŽ NEPŘIJÍMÁME

  účastnický poplatek: 1.100 Kč
  kapacita: 12 – 25 dětí
  věk dětí: 4 – 15 let
  kód: RCHH_20_02
  Pro děti je připraven zábavný i naučný program, jehož součástí bude výtvarná a tvořivá činnost, pohyb, sport, tanec, soutěže, týmové hry a jeden celodenní výlet za poznáním. Tábor je pořádán ve spolupráci s Rodinným centrem Heřmanova Huť.
 • 3.-7.8.2020 / Lesní prázdninové dobrodružství v Kladrubech
  KAPACITA TÁBORU TYM_20_01 NAPLNĚNA / DÁLE PŘIJÍMÁME POUZE NÁHRADNÍKY

  účastnický poplatek: 1.000 Kč
  kapacita: 12 - 25 dětí (kapacita navýšena)
  věk dětí: 7 - 11 let
  kód: Tym_20_01
  Pojďme společně zažít dobrodužství do kladrubských lesů. Budeme stavět lesní přístřešky, rozdělávat oheň a připravovat na něm nějakou dobrotu, střílet z luku, vyrábět a pouštět lodičky, tvořit ze dřeva, hledat poklad, hrát hry, bádat, pozorovat, jen tak si hrát. Jednou se také vypravíme autobusem na zajímavý výlet. Zkrátka budeme užívat prázdniny plnými doušky venku v přírodě. Tábor je pořádán ve spolupráci s Ekocentrem Tymián.
 • 3.-7.8.2020 / Kuchařský tábor v Michalových Horách
  účastnický poplatek: 1.100 Kč
  kapacita: 12 - 20 dětí
  věk dětí: 8 - 15 let
  kód: MH_20_01
  Vaření není jen o škrábání brambor a krájení cibule. Kuchařský tábor pod vedením profesionálního kuchaře a lektora vaření. Co si navaříme, to si také sníme. Tábor se bude konat v prostorách bývalé fary v Michalových Horách.
  Pozn.: U tohoto tábora byl původně omylem uveden jiný termín.
 • 17.-21.8.2020 / Ptačí svět ve Víchově
  účastnický poplatek: 750 Kč
  kapacita: 12 - 15 dětí
  věk dětí: 6 - 15 let
  kód: Vich_20_02
  Poznejte fascinující svět ptactva polí, luk a lesů a společně vytvořme ptačí naučnou stezku. Tábor je pořádán ve spolupráci s Občanským sdružením Víchov.
 • 17.-21.8.2020 / Kreativní tvoření v Nedražicích
  účastnický poplatek: 600 Kč
  kapacita: 12 - 15 dětí
  věk dětí: 6 - 12 let
  kód: Ned_20_01
  Máte doma děti, které rády tvoří, vyrábí nebo si to chtějí vyzkoušet? Pak je tu pro vás letní denní tábor v Nedražicích.
 • 24.-28.8.2020 / Prázdninové tvoření v Kladrubech
  účastnický poplatek: 1.000 Kč
  kapacita: 12 - 20 dětí
  věk dětí: 7 - 11 let
  kód: Tym_20_02
  Tento tábor bude plný tvoření a vyrábění. Vyzkoušíme si plstění ovčího rouna, výrobu obrázků z barevných písků, batikování triček, šití jednoduchých hraček. Část programu bude probíhat venku v přírodě, kde se zaměříme na tvoření z přírodních materiálů, např. barvení rostlinami, tvořivé hraní s blátem, tkaní z trav a květin, vyrábění ze dřeva. Jeden den se autobusem vypravíme na zajímavý výlet. Tábor je pořádán ve spolupráci s Ekocentrem Tymián.
 • další termíny budou postupně doplňovány
Pozn.: Tábor Erp_20_01 v termínu 13.-17.7.2020 s názvem "Krteček v Erpužicích" byl z organizačních důvodů zrušen.


NA KOLIK TÁBORŮ MŮŽU SVÉ DÍTĚ/DĚTI PŘIHLÁSIT?
Přihlásit je možné všechny děti, splňující výše uvedené podmínky. V případě sourozenců lze po dohodě akceptovat i překročení věkového omezení daného tábora. Jedno dítě může být přihlášeno na max. 2 tábory v rámci jedněch školních prázdnin, v případě volných kapacit lze akceptovat i přihlášku na více táborů.


DOKDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT?
Přihlašovat se je možné až do obsazení volné kapacity, maximálně však do 14 kalendářních dnů před zahájením tábora.


CO, KDYŽ SE NEPŘIHLÁSÍ DOSTATEČNÝ POČET DĚTÍ?
V případě, že se na tábor do 14 kalendářních dnů před jeho zahájením nepřihlásí dostatečný počet dětí (tj. nebude naplněna výše uvedená minimální kapacita), bude tábor zrušen. V takovém případě bude zákonným zástupcům přednostně nabídnuto volné místo na jiném táboře ve stejném termínu, pokud bude k dispozici.

 

DENNÍ TÁBORY MAS ČESKÝ ZÁPAD A MIMOŘÁDNÁ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19
MAS Český Západ, z.s. jako pořadatel všech výše uvedených táborů průběžně vyhodnocuje mimořádná a krizová opatření Vlády ČR, případně Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k organizačním a hygienickým podmínkám pořádání denních táborů pro děti. V případě, že vzhledem k aktuálně platným opatřením nebude možné některé tábory uskutečnit, budou všem zákonným zástupcům přihlášených dětí vráceny uhrazené poplatky v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit.

Zákonní zástupci v den nastoupení dítěte na tábor předají vedoucímu vyplněný formulář INFORMACE O DÍTĚTI, který mj. obsahuje PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19 nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu tábora dodržovat případně stanovená hygienická opatření.

 

JAK PŘIHLÁSÍM SVÉ DÍTĚ NA TÁBOR?

 1. Vyplňte registrační formulář.
 2. Poté Vám na e-mail bude zaslána Smlouva o poskytování služby a vzor Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (jste zaměstnaní, osvč, zaměstnání si aktivně hledáte).
 3. Smlouvu vytisknete a podepíší ji oba zákonní zástupci.
 4. Současně si oba zákonní zástupci vyřídí potvrzení formuláře o vazbě na trh práce buď u svého zaměstnavatele, u poskytovatele vzdělávání či rekvalifikace nebo na úřadu práce. Osoby samostatně výdělečně činné požádají o vystavení potvrzení na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (vzor zde).
 5. Uhradíte účastnický poplatek ve výši uvedené výše u názvu akce na účet 168589090/0600 vedený u MONETA Money Bank, variabilní symbol = rodné číslo dítěte nebo v hotovosti v kanceláři MAS - viz výše.
 6. Ve chvíli kdy obdržíme ORIGINÁL podepsané smlouvy, platbu a ORIGINÁL potvrzení o vazbě na trh práce od obou zákonných zástupců dítěte, je přihláška potvrzena a místo závazně rezervováno. S ohledem na podmínky dotace z Operačního programu Zaměstnanost bohužel nemůžeme akceptovat zaslání kopií nebo scanů dokumentů.
 7. V případě, že do 14 kalendáčních dnů od registrace nedoložíte příslušné dokumenty a neuhradíte účastnický poplatek, bude místo uvolněno dalšímu zájemci.


CO BUDE TŘEBA ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR VEDOUCÍMU TÁBORA?

- vyplněný a podepsaný dokument INFORMACE O DÍTĚTI (zahrnuje kontakty na zákonné zástupce, potvrzení o bezinfekčnosti, informace o zdravotním stavu dítěte, informace k vyzvedávání/odchodu dítěte z tábora),
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
- léky, které dítě užívá,
- současně bude zákonnému zástupci předán 1 originál podepsané SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PÉČE O DÍTĚ NA AKCI a k podpisu také vyplněný formulář MONITOROVACÍHO LISTU PODPOŘENÉ OSOBY


CO MÁ MÍT DÍTĚ S SEBOU NA TÁBOR?

- oblečení vhodné vzhledem k počasí, místě konání a programu tábora
- vhodnou obuv dle počasí a uvážení
- malou svačinu (stravování i pitný režim je zajištěn)


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

- Zákonný zástupce nebo osoba uvedená v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI dítě přivede/odvede každý den konání tábora osobně, případně způsobem popsaným v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI.
- V případě, že se dítě daný den nebude moci tábora zúčastnit, řádně jej telefonicky omluví a to nejdéle do 8:00 daného dne. Účastnický poplatek je v případě krátkodobé nepřítomnosti nevratný.
- V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce do 14 kalendářních dnů před zahájením tábora může být účastnický poplatek vrácen pouze ve snížené výši 50%. V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce 14 a méně kalendářních dnů účastnický poplatek nemusí být vrácen vůbec.
- Dítě je povino dbát pokynů vedoucích.
- Dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli tábora.
- Dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích.
- Dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné.
- Dítě nesmí na tábor vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).

Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z tábora, bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.


KONTAKTNÍ OSOBA

Ondřej Pavelek, koordinátor akcí pro děti a žáky
tel.: +420 775 901 908, e-mail: tabory@mascz.cz

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga