místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

struktura a orgány

Nejvyšším orgánem je Valné shromáždění členů. Jeho členem je každý člen MAS a všichni mají členové (fyzické i právnické osoby) mají rovnocenný hlas při rozhodování. Valné shromáždění se schází minimálně 1x ročně.

Hlavním rozhodovacím (výkonným) orgánem je devítičlenný Výbor partnerství. Třetina členů výboru zastupuje veřejný sektor, třetina soukromý neziskový a třetina soukromý podnikatelský sektor. Všichni jsou voleni Valným shromážděním členů na dobu 4 let. Pro výběr projektů volí Valné shromáždění členů také šestičlennou Výběrovou komisi, jejímž úkolem je hodnocení předložených žádostí dle předem stanovených preferenčních kritérií a následně sestavení pořadí přeložených žádostí.

Pro účely kontroly činnosti MAS jako celku byla ustanovena tzv. Kontrolní komise, kterou volí Valné shromáždění členů na čtyři roky. Komise se skládá ze tří členů (zástupci veřejného, soukromého neziskového a soukromého podnikatelského sektoru), kteří kontrolují činnost MAS zejména s důrazem na hospodaření a účelné vynakládání finančních prostředků.

Činnost MAS zajišťuje kancelář MAS v čele s Manažerem MAS a dalšími zaměstnanci. Kontakty na jednotlivé pracovníky kanceláře MAS naleznete zde.­­

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga