místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Spolupráce se studenty

MAS Český Západ, z.s., která se rozkládá na území Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek v Plzeňském kraji a sdružuje neziskové organizace, obce a podnikatele z tohoto regionu, nabízí spolupráci studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří mají zájem v našem regionu zpracovávat svou seminární, bakalářskou, diplomovou nebo jinou studijní práci.

Od spolupráce očekáváme oboustranný přínos. Tedy jak pro Vás a Vaše studium, studijní práci a budoucí praxi, tak pro naši činnost. Výsledkem by měl být materiál, který nejen poslouží jako další krok ve Vašem studiu, ale bude konktérním způsobem přínosný pro naši místní akční skupinu, nwebo pro další regiony v České republice (přenos zkušeností).

Pro Vaši informaci uvádíme několik zásad takové spolupráce, které bychom rádi dodrželi. Ty se týkají nejen spolupráce přímo s MAS, ale i s dalšími subjekty, působícím na jejím území.

úvodní schůzka
Abychom se vzájemně poznali a představili si svá očekávání od spolupráce, považujeme za potřebné se na začátku osobně setkat, a to nejlépe v kanceláři MAS v Domu U Haranta v Bezdružicích. Zajímá nás zaměření Vaší studijní práce, její cíle a Vaše motivace. Od spolupráce očekáváme konkrétní přínos, proto bychom s Vámi rádi diskutovali i o konkrétním zaměření Vaší studijní práce, tak aby její téma bylo opravdu potřebné, případně je společně (nebo po dohodě s vedoucím Vaší práce) mírně poupravili.

Bohužel se z časových důvodů nemůžeme podílet na pracech, které analyzují již zanalyzované, mapují zmapované a jsou pouhým přepracováním děl předchozích. Chceme, aby Vaše práce, a stejně tak i náš čas, který ji věnujeme, nebyla zbytečná. Potřebujeme tedy znát, nebo společně nalézt výsledek, který bude přínosem i pro nás.

Poté se společně dohodneme na dalším postupu a případně Vám doporučíme další kontaktní osoby, které by pro Vaši práci mohly být prospěšné.

studium materiálů
Na oficiálních internetových stránkách MAS, případně jinde na internetu, je k dispozici spousta materiálů, které podávají poměrně detailní informace o všem co děláme. Na úvodní schůzce Vám doporučíme některé z nich, případně Vám poradíme, kde je nalézt. Po jejich prostudování s Vámi můžeme prodiskutovat případné nejasnosti a zodpovědět Vaše dotazy k nim.

průběžné konzultace
Aby naše spolupráce byla opravdu přínosná, domníváme se, že je třeba se sejít vícekrát a konzultovat spolu dílčí výsledky Vaší práce. Z toho plyne, že spolupráce by měla být dlouhodobější, nelze tedy začít několik týdnů před termínem jejího odevzdání. Zde je naší minimální podmínkou je, že před dokončením budeme mít možnost nahlédnout do Vaší práce a případně jí připomínkovat.

zveřejnění výsledku
Podmínkou celé spolupráce je Váš souhlas se zveřejněním Vaší dokončené práce na internetových stránkách MAS, vč. kontaktu na Vás a s využitím jejích výstupů v rámci MAS.

jak začít?
Pokud tedy máte zájem o spolupráci, doporučujeme Vám zaslat nám informační e-mail na adresu info@mascz.cz, ve kterém nezapomeňte uvést své jméno, kontakt a místo odkud pocházíte, školu a obor studia (+ ročník), druh práce (seminární, bakalářská, diplomová, ...) a její tématické zaměření. Doporučujeme přiložit také Váš strukturovaný životopis. My se pokusíme Vám co nejdříve odpovědět a případně navrhnout termín úvodní schůzky.

Další informace Vám rádi poskytneme na tel. 77 44 99 396.

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga