místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

společný život

komunitně-sociální projekt pro Konstantinolázeňsko, Stříbrsko, Plánsko a Hracholusky

MAS Český Západ, z.s. startuje 1.1.2023 tříletý komunitně-sociální integrovaný projekt s podporou OP Zaměstnanost+. Celý projekt bude zaměřen na několik cílových skupin - od těch nejmenších, přes školní děti, studenty středních škol, širokou veřejnost, seniory až po lidi pečující o své příbuzné v posledním stadiu života, ale také na profesionální i dobrovolnické organizace, které působí v sociální oblasti.


Prorodinné aktivity v rodinných centrech

Naším cílem je zajištění stabilní nabídky rodinných center, ať už se týká pravidelných společných aktivit pro rodiče a děti dohromady, seminářů, přednášek či tematických workshopů pro rodiny nebo mezigeneračních aktivit, při kterých se setkává starší a mladší generace.

V našem regionu aktuálně působí 2 rodinná centra, se kterými připravujeme nabídku uvedených aktivit - Rodinné centrum Stříbro v přízemí DDM Stříbro na Masarykově nám. 17, Stříbro a Rodinné centrum Heřmanova Huť v budově bývalé fary na adrese Revoluční 1, Heřmanova Huť. Pokud uvažujete o založení rodinného centra v jiné části našeho regionu, obraťte se na nás, rádi se s vámi setkáme.

Denní komunitní tábory pro děti

Pro děti ve věku 3-15 let připravujeme o letních, ale také jarních a podzimních prázdninách nabídku denních (příměstských) komunitních táborů o kapacitě 12-30 dětí. Tematické zaměření tábora bude vycházet z nápadů místních vedoucích - děti se budou věnovat environmentálním aktivitám, lokální historii, řemeslům, výtvarným aktivitám, ale i preventivním akcím. Důraz bude kladen na maximální otevřenost tábora a propojení s místní komunitou.

Touto aktivitou navážeme na 4 ročníky našich denních táborů, které jsme spolu s různými partnery každoročně pořádali již od roku 2019 na různých místech našeho regionu. Chcete se přidat a vést vlastní denní tábor, nebo se připojit k někomu, kdo již takový tábor organizuje, ozvěte se nám, rádi se s vámi setkáme.

Nabídku táborů pro letní prázdniny 2022 plánujeme zveřejnit v průběhu března.

Studentský kreativní klub

Studenty středních a vysokých škol ve věku 15-26 let bychom chtěli podpořit v realizaci jejich nápadů, dát jim potřebný prostor a vytvořit takové zázemí, aby se mohli realizovat a získat první praktické zkušenosti jako dobrovolníci. Díky tomu získají také kompetence, které budou moci později využít v pracovním životě, ale také vytvořit bližší vztah k našemu regionu.

Chceme pracovat postupně - od podpory dílčích studentských iniciativ až třeba k vytvoření stálého studentského kreativního klubu, kde bude k dispozici mentor či kouč, který studenty provede celým procesem. Může se ale také jednat o různé dobrovolnické brigády nebo workcampy s cílem společné práce na společném veřejně prospěšném projektu.

S touto nabídkou jsme oslovili studenty Gymnázia a obchodní akademie Stříbro a Střední odborné školy ve Stříbře, následně oslovíme také studenty Střední školy živnostenské v Plané a spustíme fungování studentského kreativního klubu.

Setkávání komunit

Pro širokou veřejnost připravujeme ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi a dobrovolníky všemožné komunitní akce typu výstavy či kulturní akce v otevřených prostorech, filmové projekce, setkání v knihovnách, veřejná plánovací setkání k úpravám veřejných prostranství, veřejné dobrovolnické brigády s cílem zvelebení vybraných míst,
sousedské snídaně či večeře, charitativní akce na podporu místních, apod. Společným jmenovatelem těchto akcí by měla být snaha o vytváření vazeb uvnitř místní komunity s důrazem na možnost zapojení všech členů komunity, tedy maximální nízkoprahovost a otevřenost akcí, nalezení aktivní a důstojné role pro zástupce různých skupin v rámci komunity, aby byla zřejmá jejich sounáležitost s komunitou a vynikl potenciál jejich přínosu pro komunitu.

Možnost zapojení komunit (obce, místní části, zájmové komunity, ...) bude průběžně od začátku projektu. Předpokládáme spolupráci s cca 10 komunitami, s jejichž koordinátory se budeme pravidelně setkávat v průběhu celého projektu a dlouhodobě s nimi takto spolupracovat. Pokud vás toto téma zajímá, určitě neváhejte se na nás obrátit!

Seniorské kluby

Našim seniorům bychom rádi ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi a aktivními jednotlivci nabídli podporu jak v jejich domácím prostředí formou tzv. komunitních návštěv, tak společná setkávání jako např. filmové kluby, deskové hry, besedy, tvořivé aktivity, procvičování paměti, apod. - dle poptávky a námětů od samotných seniorů, v místních komunitních prostorách.

Postupně bychom chtěli do projektu zapojit kolem 10 lokálních komunitních pracovníků, kteří budou vytvářet stálou nabídku aktivit, vyhledávat a zapojovat místní dobrovolníky atd. Je to právě to, co vás zajímá? Obraťte se na nás a rádi se s vámi setkáme!

Podpora neformálně pečujících

V rámci našeho projektu chceme podpořit také tzv. neformálně pečující, kteří se každodenně starají o své blízké v jejich domácím prostředí. Naším záměrem je zvýšit jejich informovanost o možnostech využívání sociálních dávek i služeb, ale také pomoci jim předcházet nežádoucím dopadům na jejich psychiku a fyzické zdraví. Kromě individuální podpory jednotlivým pečujících bychom také chtěli iniciovat vznik svépomocných skupin či tematické přednášky, semináře či workshopy.

S pomocí poskytovatelů domácí péče a osobní asistence a místních lékařů bychom chtěli postupně oslovit všechny neformální pečující v regionu a nabídnout jim podporu, kterou budeme připraveni uzpůsobit dle jejich aktuálních požadavků. V případě, že se vás tato oblast přímo dotýká, neváhejte se na nás obrátit.

Sociálně-komunitní platforma

Samozřejmě v našem projektu počítáme také se zapojením profesionálních i dobrovolnických organizací a relevantních místních aktérů, což je zhruba asi 80 subjektů. Většina z nich má zájem o vzájemné setkávání, sdílení a spolupráci.  Vhodná platforma pro spolupráci zatím chybí. Naším cílem je zorganizovat pravidelné setkávání místních aktérů v sociálně-komunitní oblasti, tj. poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací, škol, relevantních úřadů, samospráv a dobrovolníku, které povede k vzájemné spolupráci, podchycení návaznosti služeb a aktivit, sběru a vyhodnocování informací, přípravě společných aktivit, definování potřeb regionu, diskusi nad koncepčním přístupem k rozvoji sociálních a komunitních aktivit a služeb v regionu.

První takové setkání připravujeme na první čtvrtletí roku 2022 ve Stříbře a následně s 1-2x ročně, doplněné o několik menších tematických setkání. Pokud se chcete do těchto setkávání zapojit, budeme rádi, když se s námi spojíte.

Současně jsme také vytvořili sdílené zázemí, kde se pracovníci různých organizací budou moci setkávat se svými klienty. Tento sdílený prostor (konzultační místnost) vznikl v budově Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Stříbře na Masarykově nám. 15 a byl otevřen v rámci prvního setkání sociálně-komunitní platformy v únoru 2023.

 

KONTAKTNÍ OSOBY

Ondřej Pavelek, aktivity Rodinných center a Denní komunitní tábory
tel.: +420 775 901 908, e-mail: pavelek@mascz.cz

Lukáš Hilpert, aktivity Studentský kreativní klub, Setkávání komunit
tel.: +420 720 314 211, e-mail: hilpert@mascz.cz

Bc. Eliška Slepičková, DiS. aktivity Seniorské kluby, Pečujeme o pečující a Sociálně-komunitní platforma
tel.: +420 737 707 155, e-mail: slepickova@mascz.cz

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga