místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

denní komunitní tábor v Heřmanově Huti SAXANA a lexikon halloweenských kouzel

Denní komunitní tábor o podzimních prázdninách v Rodinném centru v Heřmanově Huti pro děti ve věku 6-12 let z Heřmanovy Huti a blízkého okolí.

Děti je možné přivést každý den v čase 7:30 a 8:00, konec programu je mezi 16:00 a 16:30. Zajištěny budou společné svačiny a oběd. Cena tábora je 500 Kč.

Tábor pořádá MAS Český Západ, z.s. ve spolupráci s Rodinným centrem Heřmanova Huť v rámci projektu "Společný prostor. Společný život. Společná cesta. - Realizace akčního plánu MAS Český Západ v OPZ+ - I" spolufinancovaného Evropskou unií z OP Zaměstnanost+.

 

AKTUALIZACE: KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNA. DALŠÍ PŘIHLÁŠKY JIŽ NEPŘIJÍMÁME.

 

KOMU JE TÁBOR URČEN?

Denní tábor je určeny pro děti ve věku 6-12 let včetně, jejichž trvalé bydliště je na území působnosti MAS, případně jsou zapsány v MŠ či ZŠ na území působnosti MAS, nebo k našemu regionu mají jinou relevantní vazbu. Na tábory budou primárně přijímány děti, které jsou součástí příslušné komunity, teprve následně pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti, přičemž přednost budou mít děti, jejichž rodiče či zákonní zástupci jsou zaměstnáni na území působnosti MAS, případně zde vlastní nemovitost (např. rekreační objekt).

 

DOKDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT?
Přihlašovat se je možné až do obsazení volné kapacity, která je 15 dětí.


CO KDYŽ SE NEPŘIHLÁSÍ DOSTATEČNÝ POČET DĚTÍ?
V případě, že se na tábor do 14 kalendářních dnů před jeho zahájením nepřihlásí 12 dětí, bude tábor zrušen.

 

JAK PŘIHLÁSÍM SVÉ DÍTĚ NA TÁBOR?

  1. Vyplňte registrační formulář. / UPOZORNĚNÍ: KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNA. DALŠÍ PŘIHLÁŠKY NEPŘIJÍMÁME.
  2. Poté Vám na e-mail bude zaslána Smlouva o poskytování službyMonitorovací list podpořené osoby (pro oba zákonné zástupce).
  3. Smlouvu vytisknete a podepíší ji oba zákonní zástupci.
  4. Současně oba zákonní zástupci podepíší Monitorovací list podpořené osoby.
  5. Uhradíte účastnický poplatek ve výši 500 Kč na účet 168589090/0600 vedený u MONETA Money Bank, variabilní symbol = rodné číslo dítěte. Úhradu v hotovosti nepřijímáme.
  6. ORIGINÁL podepsané smlouvy, ORIGINÁL podepsaných Monitorovacích listů od obou zákonných zástupců dítěte doručíte do Rodinného centra Heřmanova Huť nejpozději první den konání tábora.
  7. V případě, že do pondělí 23.10.2023 neuhradíte účastnický poplatek, bude místo uvolněno dalšímu zájemci.


CO BUDE TŘEBA ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR VEDOUCÍMU TÁBORA?

- vyplněný a podepsaný dokument INFORMACE O DÍTĚTI (zahrnuje kontakty na zákonné zástupce, potvrzení o bezinfekčnosti, informace o zdravotním stavu dítěte, informace k vyzvedávání/odchodu dítěte z tábora),
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
- léky, které dítě užívá,
- současně bude zákonnému zástupci předán 1 originál podepsané SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PÉČE O DÍTĚ NA AKCI


CO MÁ MÍT DÍTĚ S SEBOU NA TÁBOR?

- oblečení vhodné vzhledem k počasí, místě konání a programu tábora
- vhodnou obuv dle počasí a uvážení
- malou svačinu (stravování i pitný režim je zajištěn)


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

- Zákonný zástupce nebo osoba uvedená v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI dítě přivede/odvede každý den konání tábora osobně, případně způsobem popsaným v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI.
- V případě, že se dítě daný den nebude moci tábora zúčastnit, řádně jej telefonicky omluví a to nejdéle do 8:00 daného dne. Účastnický poplatek je v případě krátkodobé nepřítomnosti nevratný.
- V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce do 14 kalendářních dnů před zahájením tábora může být účastnický poplatek vrácen pouze ve snížené výši 50%. V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce 14 a méně kalendářních dnů účastnický poplatek nemusí být vrácen vůbec. O vrácení účastnického poplatku je třeba požádat prostřednictvím tohoto formuláře.
- Dítě je povinno dbát pokynů vedoucích.
- Dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli tábora.
- Dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích.
- Dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné.
- Dítě nesmí na tábor vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).

Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z tábora, bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.


KONTAKTNÍ OSOBA

Ondřej Pavelek, koordinátor akcí pro děti a žáky
tel.: +420 775 901 908, e-mail: tabory@mascz.cz

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga