místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Zašlete nám Váš projektový záměr!

Pro přípravu Výzev MAS k předkládání Žádostí o podporu/dotaci v letech 2024-2027 aktualizujeme sběr projektových záměrů, abychom zhodnotili projektovou připravenost v našem regionu a nastavili podmínky pro jednotlivá opatření či harmonogramy výzev. Dejte nám o Vašich záměrech vědět co nejdříve!

V současné době připravujeme Výzvy MAS v následujících oblastech:

Integrovaný regionální operační program (IROP)
1 - Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
2a - Infrastruktura MŠ a dětské skupiny
2b - Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
3 - Infrastruktura pro sociální služby
4a - Revitalizace kulturních památek
4b - Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
4c - Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
5 - Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP SZP)
1 - Rozvoj mikro, malých a středních podniků (zemědělské podnikání, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, nezemědělské podnikání)
2a - Místa k setkávání (kulturní, spolková a společenská zařízení, komunitní centra, centra zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání, obecní knihovny, zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště, sportoviště, herní a sportovní prvky pro volnočasové aktivity, drobné památky místního významu)
2b - Komunální zázemí (prostory pro separaci odpadů, zázemí pro komunální služby)
2c - Školní stravovací zařízení, sportoviště, tělocvičny a zahrady (kuchyně, vývařovny, výdejny a jídelny, školní sportoviště a tělocvičny, venkovní prostory školy, mobiliář a herní prvky)
3 - Krajina pro lidi (návštěvnická infrastruktura v krajině, lesní a polní cesty, stezky v lese i mimo les, drobné památky v krajině)
4 - Projekty spolupráce

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
Podpora technologií pro mikro, malé a střední podniky

 

Pokud připravujete projektový záměr v některé z uvedených oblastí, budeme rádi, když nám o něm poskytnete základní informace vyplněním našeho on-line formuláře, abychom je mohli zohlednit při přípravě Výzev MAS.

Současně již nyní je možné využít předběžných konzultací ke všem dále uvedeným oblastem.

kontakty

Jan Florian, manažer MAS
tel.: +420 77 44 99 396, e-mail: strategie@mascz.cz

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga