místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Připravujeme Výzvy MAS pro roky 2024-27 Zašlete nám své projektové záměry!

Pro dokončení přípravy tzv. Programových rámců na základě kterých budeme v letech 2024-2027 moci vyhlašovat Výzvy k předkládání Žádostí o podporu/dotaci a podporovat projekty konečných příjemců aktualizujeme sběr projektových záměrů, abychom zhodnotili projektovou připravenost v našem regionu a podle toho vybrali nejpotřebnější oblasti podpory s největším přínosem pro náš region a nastavili harmonogramy výzev.

Od roku 2021 průběžně sledujeme přípravu podmínek pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), resp. metody LEADER v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a Strategickém plánu Společné zemědělské politiky (SP SZP, dříve Programu rozvoje venkova).

Na základě závěrů dřívějších jednání MAS a aktuálně známých podmínek ze strany Řídících orgánů zveřejňujeme přehled možných oblastí podpory (vč. výtahu nejdůležitějších podmínek stanovených Řídícími orgány), ze kterých bude Výbor partnerství MAS v polovině září 2023 vybírat ty, které zařadí do Programových rámců a budou následně podporovány.

IROP - Integrovaný regionální operační program
- Cyklostezky
- Veřejná prostranství
- Umělé vodní nádrže
- Mateřské školy a dětské skupiny
- Základní školy
- Sociální služby
- Kulturní památky
- Muzea
- Profesionální knihovny
- Veřejná infrastruktura cestovního ruchu

SP SZP - Strategický plán Společné zemědělské politiky
- Mikro, malé a střední podniky
(zemědělské podnikání, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh,  nezemědělské podnikání)
- Místa k setkávání
(kulturní, spolková a společenská zařízení, komunitní centra, centra zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání, obecní knihovny, zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště, sportoviště, herní a sportovní prvky pro volnočasové aktivity, drobné památky místního významu)
- Komunální zázemí
(prostory pro separaci odpadů, zázemí pro komunální služby)
- Školní stravovací zařízení, sportoviště, tělocvičny a zahrady
(kuchyně, vývařovny, výdejny a jídelny, školní sportoviště a tělocvičny, venkovní prostory školy, mobiliář a herní prvky)
- Krajina pro lidi
(návštěvnická infrastruktura v krajině, lesní a polní cesty, stezky v lese i mimo les, drobné památky v krajině)
- Projekty spolupráce

Bližší informace o jednotlivých oblastech podpory naleznete v přiloženém dokumentu.

Pokud připravujete projektový záměr v některé z uvedených oblastí, budeme rádi, když nám o něm do 8.9.2023 poskytnete základní informace vyplněním našeho on-line formuláře, abychom je mohli zohlednit při přípravě Programových rámců.

Současně již nyní je možné využít předběžných konzultací ke všem dále uvedeným oblastem.

kontakty

Jan Florian, manažer MAS
tel.: +420 77 44 99 396, e-mail: strategie@mascz.cz

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga