místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Nová zelená úsporám Light

Základní informace o programu Nová zelená úsporám Light a možnostech konzultační podpory u sousedních MAS.

Na základě rozhodnutí Výboru partnerství MAS Český Západ z.s. nebude naše MAS poskytovat poradenství v rámci programu Nová zelená úsporám Light ani zpracovávat Odborné posudky navrhovaných opatřeníZprávy o provedených opatřeních. V případě potřeby zpracování těchto dokumentů se můžete obrátit na některého z poradců uvedených na stránkách programu. Na základě naší dohody o spolupráci se sousedními MAS doporučujeme oslovit MAS Kraj živých vod (Jiřina Vladařová, tel. 602050223) nebo MAS Radbuza (Ing. Jan Bostl, tel. 605235766).

 

Pro Vaši orientaci uvádíme stručný přehled základních podmínek programu Nová zelená úsporám Light (výtah ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce):

 • Podpora je určena nejzranitelnějším spoluobčanům v období energetické krize a extrémně vysokých cen energií.
 • Podpora je určená pouze pro stávající, řádně dokončené a v katastru nemovitostí evidované rodinné domy, tj. stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty nebo obytné části statků, stavby určená pro rodinnou rekreaci, které jsou využívány pro trvalé rodinné bydlení a mají přiděleno číslo popisné nebo evidenční.
 • O podporu může žádat pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, který zde má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022.
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti (tj. všechny osoby trvale hlášené a nebo bydlící v daném rodinném domě) pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
 • Žadatel musí mít právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory není předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu. Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky nejsou na závadu.
 • Podporu lze využít i zpětně a to na stavební úpravy realizované po 12. 9. 2022.
 • Na jeden rodinný dům lze v rámci programu předložit pouze jednu žádost a to až do výše 150 tis. Kč na:
  • Zateplení fasády o min. tloušťce zateplení 200 mm, výškově pokrývající min. vytápěnou část domu - 6 000 Kč / běžný obvodový metr
  • Zateplení střechy nad všemi vytápěnými prostory domu, o min. tloušťce tepelné izolace 300 mm - 120 000 Kč / střecha bez ohledu na její skutečnou plochu
  • Zateplení stropu v celé ploše pod nevytápěnými prostory, o min. tloušťce tepelné izolace 300 mm - 50 000 Kč / strop bez ohledu na jeho skutečnou plochu
  • Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem, v celém půdorysu, o min. tloušťce tepelné izolace 120 mm - 60 000 Kč / podlaha bez ohledu na její skutečnou plochu
  • Výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech za nová, zasklená izolačním 3-sklem s tloušťkou rámu min. 70mm - 12 000 Kč / okno bez ohledu na jeho skutečnou velikost
  • Výměna vchodových dveří mezi interiérem a exteriérem za nové, s tepelně-izolační výplní a příp.
   zasklením s izolačním 2-sklem nebo 3-sklem - 18 000 Kč / dveře bez ohledu na jeho skutečnou velikost
 • Příjem žádostí o podporu probíhá od pondělí 9. ledna 2023 prostřednictvím AIS SFŽP (Agendový informační systém Státního fondu životního prostředí).
 • Pro podání žádosti je třeba mít elektronickou identitu občana, nepostačuje tzv. bankovní identita.
 • Dále je třeba mít zpracovaný Odborný posudek navrhovaných opatřenífotodokumentaci stavu před realizací prací.

 

Bližší informace vč. pomoci při zřízení elektronické identity občana, založení žádosti a zpracování Odborného posudku poskytnou kolegové ze sousedních MAS:

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga