místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

MAS Český Západ podpořila dalších 21 projektů

Výbor partnerství MAS Český Západ rozhodl o podpoře všech 21 Žádostí o dotaci předložených ve Výzvě č. 2/PRV v rámci  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020, resp. 2017-2023.

Veřejné slyšení se konalo v pondělí 9. 4. 2018 v Domě U Haranta v Bezdružicích. Pětičlenná Výběrová komise následně zpracovala bodové hodnocení jednotlivých žádostí a ve čtvrtek 12. 4. 2018 zasedal Výbor partnerství, který rozhodl o podpoře všech 21 hodnocených žádostí celkovou částkou 8.733.622 Kč.

"Rozšíření oblastí podpory provázel i vyšší počet žadatelů, než v předchozí výzvě. Velmi nás potěšil zájem podnikatelů, a to jak z oblasti zemědělství, tak cestovního ruchu," uvedl manažer MAS Jan Florian. Zejména zemědělci využili veřejné slyšení k vzájemné výměně zkušeností i navazování nových kontaktů. Výběrová komise MAS také velmi ocenila vysokou účast a nadšení mladých začínajících zemědělců, stejně jako snahu podnikatelů v cestovním ruchu o další rozvoj jejich aktivit. Potvrzuje se také přínos orientace MAS na kulturní a kreativní odvětví, na které byly směřovány hned dvě žádosti. Mezi žadateli bylo také několik nositelů značky Místní výrobek ze západu Čech.

MAS podpoří rostlinnou i živočišnou výrobu
Paní Haišmanová ze Svahů u Plané si díky dotaci pořídí foliovník na pěstování sadeb různých rostlin i zeleniny. Mladý zemědělec Miloš Nedvěd z Kladrub připravuje nákup unikátní radličkové plečky pro meziřádkovou kultivaci bioplodin. Jindřich Sitta z firmy BEVA invest s.r.o. plánuje nákup mobilního hrazení pro zimoviště skotu, který chová zejména na mléko pro Sýrárnu Krasíkov, která dostane nové vybavení v podobě chladící a pasterizační technologie. Josef Plzák ze Stříbra opraví střechu haly pro chov slepic a králíků, Martin Kalista z Bezdružic si pořídí mobilní halu pro skladování balíků sena a Lukáš Jícha z Hostičkova si pořídí traktor pro rozvoj začínající farmy pro chov skotu.

Cukrárna, restaurace i taneční sál
Jiří Brabec z Cukrárny U kostela v Plané pořídí vybavení výrobny zákusků, Martina Švarcová z Restaurace U Koruny v Kladrubech nakoupí židle, lavice a stoly do sálu a Josef Plzák ze Stříbra vybavení kuchyně pro výrobu hotových jídel. Milan Černoch bude pokračovat v rekonstrukci Besedy ve Stříbře opravou místního tanečního sálu, Libuše Sittová vybaví kuchyni Dvora Krasíkov pro výrobu masových konzerv. Ivana Kubíčková, která v Plané provozuje obchod se zdravou výživou Bonka, plánuje vytvoření dílny pro dekorativní vazby a rozpočtářka Alena Kadlecová si pořídí technologie pro mobilní kancelář.

Polní cesty, lesní workout i naučná stezka
Obec Konstantinovy Lázně plánují obnovu polní cesty z obce směrem k in-line dráze a Nové Vsi, obec Erpužice připravuje obnovu staré úvozové cesty z Blahoust směrem k přehradě Hracholusky, obec Kostelec pak cestu směrem k budoucí dančí oboře. Obec Křelovice připravuje rekonstrukci polní cesty na vrch Vinice a následnou výsadbu zeleně s využitím dotací MŽP. Město Černošín chce zlepšit sjízdnost cesty z Krásného Údolí směrem k zaniklému hrádku Šontál. Město Kladruby připravuje osazení několika workout prvků na stávající naučnou stezku, v blízkosti sportovního areálu. Lesy města Stříbra plánují vybudování naučné stezky v lesích v okolí Sytna. 

Další výzva ještě letos
Zájemci o dotace, kteří tuto výzvu nestihli, se budou moci brzo přihlásit do další. Ta by měla být otevřena v druhé polovině roku s finanční alokací 9-15 mil. Kč. Zájemci se mohou již nyní obracet s dotazy a konzultacemi na kancelář MAS.

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga