místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Kontrolní komise

Kontrolní komise plní funkci monitorovacího, kontrolního, revizního a rozhodčího orgánu Spolku. Kontrolní komise má 3 členy, z nichž 1 zastupuje veřejný sektor, 1 soukromý podnikatelský sektor a 1 soukromý neziskový sektor. Člen Kontrolní komise nesmí být zaměstnancem Kanceláře MAS.

Kontrolní komisi jsou vyhrazeny tyto pravomoci:
a) dohlíží na dodržování Stanov, zejména pak zachování účelu Spolku, vymezení hlavní a vedlejší činnosti,
b) dohlíží na dodržování platných zákonů, souvisejících právních předpisů (např. pravidla dotačních programů, metodiky, standardy apod.),
c) sleduje a kontroluje veškeré činnosti Spolku, zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví Spolku,
d) zodpovídá za monitoring a hodnocení Strategie MAS (vč. projektů vybraných k podpoře), vlastních Programů a Projektů, zpracovává indikátorový a evaluační plán, kontroluje dodržování souvisejících pokynů a metodik,
e) projednává Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
f) právo nahlížet do všech písemností Spolku (vč. účetních knih) a kontrolovat v nich obsažené údaje, požadovat od členů orgánů a zaměstnanců vysvětlení,
g) právo účastnit se jednání zástupců Spolku se třetími osobami,
h) projednává stížnosti členů a odvolání proti rozhodnutím orgánů MAS (vč. odvolání žadatelů),
i) svolává jednání Valného shromáždění členů a Výboru partnerství, jestliže to vyžadují zájmy Spolku.

ČLENOVÉ KONTROLNÍ KOMISE

 • Obec Erpužice, zastoupená starostou Václavem Uhlířem
  sektor: veřejný
  zájmová skupina: venkovské obce
 • Monika Suchnová, Ostrov u Stříbra
  sektor: soukromý neziskový
  zájmová skupina: turismus
 • Květoslav Válek, Holyně
  sektor: soukromý podnikatelský
  zájmová skupina: zemědělství a krajina

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga