místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Regionální konference MAS

Co potřebuje Český Západ? Kam směřovat dotační podporu z EU prostřednictvím MAS Český Západ v letech 2023 - 2027?

pondělí 17. října 2022 15:00-19:00 Prostor MAS Český Západ, Masarykovo nám. 15, Stříbro
čtvrtek 20. října 2022 17:00-19:00 on-line

REGISTRACE ZDE

V říjnu 2021 schválila místní akční skupina (MAS) Český Západ aktualizaci své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období EU 2021 - 2027.

V současnosti připravuje MAS tzv. programové rámce, na základě kterých může požádat o podporu až z pěti programů v celkové výši kolem 100 mil. Kč.

Konkrétně se jedná o předpokládané alokace, programy a aktivity:
- až 39 mil. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na chodníky, cyklostezky, veřejná prostranství, požární zbrojnice, umělé vodní nádrže, mateřské a základní školy, zázemí pro sociální služby, kulturní památky, obecní muzea, profesionální knihovny, turistické trasy, turistická informační centra a doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu,
- až 39 mil. Kč ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SP SZP) na podporu zemědělského i nezemědělského podnikání vč. oblasti cestovního ruchu, zázemí pro komunitní a spolkové aktivity, občanskou vybavenost, drobné památky, návštěvnickou infrastrukturu a polní a lesní stezky apod.,
- až 15 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost+ (OPZ+) na spolupráci organizací v komunitně-sociální oblasti, denní komunitní tábory pro děti, rodinná centra, podporu mládeže, seniorů a pečujících osob,
- až 20 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na snižování energetické náročnosti veřejných budov,
- až 5 mil. Kč z OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) na robotizaci, automatizaci, digitalizaci v malých a středních podnicích.

Nyní je zapotřebí vybrat z výše uvedených možných podporovaných aktivit ty, o které je v našem regionu největší zájem a jejich podpora bude co nejefektivnější.

Cílem regionální konference je proto diskutovat o co potřebnosti a přínosu podpory jednotlivých aktivit, i s přihlédnutím k již známým podmínkám dotačních programů, které často mohou být velmi limitující.

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga