místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

1. výzva - mládež, odborníci

MAS Český Západ podpoří iniciativy mládeže a spolupráci s odborníky

Vyhlašujeme výzvu k předkládání žádostí o podporu aktivit jednotlivců (fyzických osob), neziskových organizací, veřejných institucí i podnikatelských subjektů působících na území MAS Český Západ (Konstantinolázeňsko, Stříbrsko, Plánsko, Hracholusky) v následujících oblastech:

1) INICIATIVY MLÁDEŽE

Podporovány budou konkrétní akce iniciované a realizované různými skupinami mládeže ve věku 15-30 let. Může se jednat např. o dobrovolnické brigády na údržbu drobných památek či vytváření míst pro setkávání mladých, umělecké workshopy, kulturní akce, apod. Cílem je podpořit zájem mládeže o region, kde žijí a povzbudit ji k vlastní angažovanosti v jeho rozvoji. Veškeré aktivity musí být realizovány dobrovolnicky.

Poskytnutou podporu lze využít na pořízení materiálu, drobného vybavení a honoráře lektorů a účinkujících v souvislosti s danou iniciativou.

O podporu ve výši 3-10 tis. Kč mohou žádat: jednotlivci (fyzické osoby) ve věku 15 – 30 let a neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží (nikoliv příspěvkové organizace).

2) SPOLUPRÁCE SE STUDENTY A S ODBORNÍKY

Podporováno bude zapojování odborníků do přípravy a realizace projektů, pořádání architektonických, uměleckých a ideových soutěží, spolupráce se studenty vysokých škol apod. Může se jednat např. o spolupráci s architekty, konstruktéry, designéry a dalšími zkušenými odborníky, jejichž vstup do řešení daného problému přinese nové nápady, vhodnější řešení apod., ať už se jedná např. o řešení úprav veřejných prostranství v obci, návrh orientačního systému či design produktu. Cílem je podpořit využívání konzultací s odborníky na danou problematiku a jejich přirozené zapojení při řešení problémů a tím zvýšení kvality práce místních subjektů.

Poskytnutou podporu lze využít na honorář odborníka, případně pokrytí souvisejících nákladů (cestovné, tlumočení, tisk podkladů, výroba makety navrženého řešení, ...).

O podporu ve výši 3-10 tis. Kč mohou žádat: neziskové organizace, příspěvkové organizace obcí a podnikatelé.

Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři výhradně elektronickou cestou na adresu strategie@mascz.cz do 13. 6. 2016 20:00. Před podáním žádosti doporučujeme využít telefonických nebo osobních konzultací. 

Miroslava Vlášková
tel.: +420 603 768 908
e-mail: vlaskova@mascz.cz

 

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga