místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Cebiv - propojení návse a nádraží

Vybudování chodníku podél silnice III/2021 z horní části návsi až k železničnímu přejezdu vč. 2 protilehlých autobusových zastávek a míst pro bezpečné přecházení. Navazující revitalizace zeleně na návsi a v parčíku u obecního úřadu.

Název projektu: Bezbariérové propojení obce Cebiv pro pěší
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014598
Programové období EU: 2014-2020
Operační program: IROP - Integrovaný regionální operační program
Opatření Strategie CLLD: Bezpečný pohyb - Bezpečnost dopravy

Příjemce: Obec Cebiv
Projekt vybrán MAS: 24.09.2020
Celkové výdaje: 2,49 mil. Kč
Míra dotace: 95 % způsobilých výdajů
Dotace: 2,37 mil. Kč

 

Název projektu: Revitalizace zeleně v obci Cebiv - 1. etapa
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010149
Programové období EU: 2014-2020
Operační program: OPŽP - Operační program životní prostředí
Opatření Strategie CLLD: Sídelní zeleň

Příjemce: Obec Cebiv
Projekt vybrán MAS: 02.12.2019
Celkové výdaje: 0,86 mil. Kč
Míra dotace: 60 % způsobilých výdajů
Dotace: 0,51 mil. Kč

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga