místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Výzva MAS č. 2/PRV - podpora podnikání, cesty a les pro lidi

Vyhlašujeme druhou výzvu k předkládání Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova zaměřenou na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu a dále také na obnovu polních cest a návštěvnické infrastruktury v lesích.

HARMONOGRAM VÝZVY
vyhlášení Výzvy MAS / pondělí 19. 2. 2018
semináře pro žadatele / pondělí 26. 2. 2018 od 17:00 a úterý 27. 2. 2018 od 14:00
zahájení příjmu žádostí na MAS / pondělí 26. 2. 2018 od 9:00
uzávěrka příjmu žádostí na MAS / úterý 20. 3. 2018 do 15:00 (přílohy), do 23:59 (žádosti - elektronicky)
veřejné slyšení předložených Žádostí o dotaci / pátek 6. 4. a/nebo pondělí 9. 4. 2018
rozhodnutí o výběru projektů / čtvrtek 12. 4. 2018
termín registrace na RO SZIF / pondělí 23. 4. 2018

SEZNAM VYHLÁŠENÝCH FICHÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ ALOKACE

  • 1. ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY (článek 17.1.a) / předpokládaná alokace 4 mil. Kč
  • 2. ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY (článek 17.1.b) / předpokládaná alokace 2 mil. Kč
  • 3. DROBNÉ PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH (článek 19.1.b) / předpokládaná alokace 3 mil. Kč
  • 7. CESTY A KRAJINA (článek 17.1.c) / předpokládaná alokace 2 mil. Kč
  • 8. LES PRO LIDI (článek 25) / předpokládaná alokace 2,5 mil. Kč


 

UŽITEČNÉ INFORMACE A ODKAZY PRO ŽADATELE

Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře

Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat postup a vyplnit Žádost o přístup, kterou doporučujeme následně osobně podat na pracovištích SZIF v Tachově, Plzni nebo Českých Budějovicích. Pokud jsou doloženy všechny potřebné dokumenty, zřízení přístupu probíhá zpravidla na počkání.

Dále doporučujeme seznámit se s postupem pro vygenerování a stažení Žádosti o dotaci z Portálu Farmáře, předání na MAS a zaregistrování na SZIF. Žádost o dotaci lze vyplňovat pouze v programu Adobe Acrobat Reader verze 8.1, který lze stáhnout zdarma.

Upozorňujeme, že oproti předchozí výzvě se žádosti podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Portálu Farmáře. Povinné přílohy lze doložit rovněž elektronicky, nebo fyzicky do kanceláře MAS a to nejdéle do úterý 20. 3. 2018 do 15:00.

U projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 500.000 Kč bez DPH doporučujeme seznámit se s textem příručky pro zadávání veřejných zakázek.

U peferenčního kritéria č. 5 Zachování venkovského charakteru sídel je posuzován případný rozpor (nesoulad) s publikací "Stavby a krajina mají svůj řád", kterou lze stáhnout na webu Spolku pro obnovu venkova ČR (jednotlivé odkazy 1. - 4. část), nebo zapůjčit na MAS.

 

KONTAKTNÍ OSOBY PRO INFORMACE A KONZULTACE ŽÁDOSTÍ

Ing. Markéta Frouzová, koordinátorka PRV
tel.: +420 77 44 99 392, e-mail: strategie@mascz.cz

Jan Florian, manažer MAS
tel.: +420 77 44 99 396, e-mail: strategie@mascz.cz

REZERVACE TERMÍNŮ PRO PODÁVÁNÍ PŘÍLOH A POTVRZENÍ ÚČASTI NA SEMINÁŘÍCH

Bc. Daniela Holoubková, asistentka
tel.: +420 76 44 99 396, e-mail: posta@mascz.cz

Termíny konzultací a čas podání žádostí je nutné předem telefonicky domluvit!

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga