místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

19. Valné shromáždění členů MAS zasedalo v Plané

V pondělí 26. 3. 2018 se v novém kulturním prostoru KINONEKINO v Plané konalo 19. Valné shromáždění členů MAS. Přes 50 zástupců obcí, neziskových organizací, podnikatelů, škol, farností a aktivní veřejnosti schválilo rozšíření Strategie CLLD o podporu revitalizace sídelní zeleně i zvolilo novou Výběrovou komisi MAS.

Na novou aktivitu v Programovém rámci Operačního programu Životní prostředí bude vyčleněno 10 mil. Kč. Podporováno bude zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů. Žádosti o podporu s celkovým rozpočtem 100 tis. - 2 mil. Kč budou přijímány od 4. čtvrtletí roku 2018, případná dotace bude činit 60% způsobilých výdajů. V tuto chvíli je opatření s ohledem na omezení daná OP Životní prostředí pouze pro projekty v obcích nad 500 obyvatel.

Valné shromáždění členů MAS zvolilo také novou Výběrovou komisi ve složení E. Bízková, E. Fichltová, V. Peteřík, M. Pomyjová, M. Válová a M. Zeman a pověřilo Výbor partnerství případným navýšením počtu jejích členů na 9.

Dále Valné shromáždění členů MAS schválilo Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2017 vč. účetní uzávěrky, Plán činnosti na rok 2018 a Rámcový rozpočet na rok 2018 a Členské příspěvky na rok 2019 ve stejné výši jako letos.

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396