místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Výzva MAS č. 1/PRV - podpora podnikání

Vyhlašujeme první výzvu k předkládání Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova zaměřenou na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu.

HARMONOGRAM VÝZVY
vyhlášení Výzvy MAS / čtvrtek 10. 8. 2017
semináře pro žadatele / středa 16. 8. 2017 od 17:00 a úterý 22. 8. 2017 od 10:00
zahájení příjmu žádostí na MAS / čtvrtek 24. 8. 2017 od 9:00
uzávěrka příjmu žádostí na MAS / pátek 8. 9. 2017 do 15:00
veřejné slyšení předložených Žádostí o dotaci / úterý 19. 9. a/nebo středa 20. 9. 2017
rozhodnutí o výběru projektů / čtvrtek 21. 9. 2017
termín registrace na RO SZIF / sobota 30. 9. 2017

SEZNAM VYHLÁŠENÝCH FICHÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ ALOKACE

  • 1. ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY (článek 17.1.a) / předpokládaná alokace 2,5 mil. Kč
  • 2. ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY (článek 17.1.b) / předpokládaná alokace 1 mil. Kč
  • 3. DROBNÉ PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH (článek 19.1.b) / předpokládaná alokace 2 mil. Kč


TISKOVÁ OPRAVA

Upozorňujeme, že ve Fichi č. 3. DROBNÉ PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH je nesprávně uvedena formulace kritéria č. 17. Správné znění má být: "Účast na veřejné prezentaci - Hodnocení se provádí na základě prezenční listiny a zápisu z veřejné prezentace předložených Žádostí o dotaci."

 

UŽITEČNÉ INFORMACE A ODKAZY PRO ŽADATELE

Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře

Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat postup a vyplnit Žádost o přístup, kterou doporučujeme následně osobně podat na pracovištích SZIF v Tachově, Plzni nebo Českých Budějovicích. Pokud jsou doloženy všechny potřebné dokumenty, zřízení přístupu probíhá zpravidla na počkání.

Dále doporučujeme seznámit se s postupem pro vygenerování a stažení Žádosti o dotaci z Portálu Farmáře. Žádost o dotaci lze vyplňovat pouze v programu Adobe Acrobat Reader verze 8.1, který lze stáhnout zdarma.

Upozorňujeme, že z důvodu plánované údržby informačních systémů nebudou v termínu od čtvrtka 31. 8. od 20:00 hod. do pondělí 4. 9. do 24:00 hod. dostupné webové stránky www.szif.cz a Portál farmáře.

U projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 500.000 Kč bez DPH doporučujeme seznámit se s textem příručky pro zadávání veřejných zakázek.

U peferenčního kritéria č. 5 Zachování venkovského charakteru sídel je posuzován případný rozpor (nesoulad) s publikací "Stavby a krajina mají svůj řád", kterou lze stáhnout na webu Spolku pro obnovu venkova ČR (jednotlivé odkazy 1. - 4. část), nebo zapůjčit na MAS.

 

KONTAKTNÍ OSOBY PRO INFORMACE A KONZULTACE ŽÁDOSTÍ

Ing. Markéta Frouzová, koordinátorka PRV
tel.: +420 77 44 99 392, e-mail: strategie@mascz.cz

Jan Florian, manažer MAS
tel.: +420 77 44 99 396, e-mail: strategie@mascz.cz

REZERVACE TERMÍNŮ PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A POTVRZENÍ ÚČASTI NA SEMINÁŘÍCH

Bc. Daniela Holoubková, asistentka
tel.: +420 76 44 99 396, e-mail: posta@mascz.cz

Termíny konzultací a čas podání žádostí je nutné předem telefonicky domluvit!

REZERVACE TERMÍNŮ PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A POTVRZENÍ ÚČASTI NA SEMINÁŘÍCH

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396

IROP loga