místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Výroční zpráva 2014

Zpráva o činnosti Výboru partnerství sdružení Český Západ - Místní partnerství za rok 2014

Realizace Integrované rozvojové strategie území a Strategického plánu LEADER
V roce 2014 byla dokončena realizace většiny projektů (v roce 2015 zbývá dokončit 10 projektů). Bylo zahájeno zpracování závěrečné evaluace Strategického plánu LEADER za odbodbí 2007 – 2013 (2014).

Další rozvojové programy
V druhé polovině roku byla dokončena realizace projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzni" a projektu „Regionální centra setkávání U Haranta a Kašpara".
V dubnu bylo v rámci projektu „Venkov Plzni – odhalujeme industriální stopy Plzeňska" uspořádáno Venkovské miniEXPO na Hlavním nádraží v Plzni a v září při Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITEP. MAS se v rámci téhož projektu spolupodílela na organizaci Bezdružického parního léta v červenci a srpnu.
MAS spolupracovala s Mikroregionem Konstantinolázeňsko a Stříbrským regionem na realizaci Projektu meziobecní spolupráce na území ORP Stříbro a zapojila se do projektu Sdružení místních samospráv „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů".
MAS se také aktivně zapojila do projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Stala se plnohodnotným členem tzv. Regionální informační sítě, prodejcem vstupenek v systému Plzeňská vstupenka i spolupořadatelem festivalu 6 TÝDNŮ BAROKA. Kromě toho realizuje řadu vlastních kulturních akcí pro veřejnost, z nichž většina je už v regionu jistou tradicí.

Příprava na víceletý finanční rámec EU 2014-20
Kancelář MAS postupně připravovala Strategii CLLD na období 2014-20. V tomto směru byla významná finanční podpora Operačního programu Technická pomoc a metodická podpora Národní sítě MAS ČR. Dopracování strategie závisí na zveřejnění aktuálních metodických pomůcek ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

Organizační zabezpečení
Díky včasnému zajištění vícezdrojového financování MAS se podařilo zajistit udržení personálu MAS s výhledem na min. polovinu roku 2015.

 

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396