místní akční skupina
Český Západ

aDům U Haranta
Nám. Kryštofa Haranta 30
349 53 Bezdružice
t+420 774 499 396
einfo@mascz.cz
NEJBLIŽŠÍ AKCEkeyboard_arrow_rightNAPIŠTE NÁMkeyboard_arrow_right

Avíza podzimních výzev

Pro následující měsíce připravujeme několik dalších Výzev MAS k předkládání žádostí o dotace. Seznamte se již nyní s jejich předpokládaným obsahem a připravte si svůj projektový záměr.

Na letošní podzim a zimu tohoto roku připravuje MAS Český Západ několik dalších Výzev MAS. Část výzev bude zaměřena především na veřejný a částečně také neziskový sektor.

Podpora bezpečnosti dopravy, dopravní terminály, cyklostezky, komunitní centra, infrastruktura pro sociální služby a vzdělávání - to jsou zaměření chystaných Výzev MAS v rámci IROP, na které bude vyčleněno celkem 10 - 20 mil. Kč.

V Programu rozvoje venkova bude podpora zaměřena zejm. na polní cesty a návštěvnickou infrastrukturu v lesích a rozděleno by mělo být cca 2 - 5 mil. Kč. V tomto programu bude zároveň zopakovaná podpora podnikání, na kterou je vyčleněno 6 - 9 mil. Kč.

Současně je připravováno rozšíření oblasti podpory v Operačních programu Životní prostředí, kde by měly být v 2. pol. příštího roku vyhlášeny Výzvy MAS na podporu opatření zamezujících vodní a větrné erozi půdy a zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné sídelní zeleně s celkovou alokaci 10 mil. Kč.

Bližší informace o výše uvedených připravovaných Výzvách MAS vám mohou poskytnout přiložená avíza.

Další Výzvy MAS budou zaměřeny na podporu sociálního podnikání nebo sociálních služeb. Celkový přehled připravovaných Výzev MAS naleznete v přiloženém harmonogramu.

V případě zájmu o předložení Žádosti o dotaci/podporu do některé z připravovaných Výzev MAS doporučujeme vyplnit přiložený formulář Projektového záměru a zaslat jej na adresu strategie@mascz.cz - následně Vám nabídneme osobní konzultaci.

© 2014 MAS Český Západ, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz).

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@mascz.cz nebo telefonu: +420 774 499 396